Tuesday, March 21, 2023

News ExpressDaily

PR NEWS

“มาม่า” พร้อมเสิร์ฟความอร่อยรูปแบบใหม่ที่ทุกคนคุ้นเคยกับ “มาม่าโจ๊กคัพ” 2 รสชาติ รสมาม่าหมูสับ และรสมาม่าต้มยำกุ้ง

บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “มาม่า” ส่งต่อความอร่อยรูปแบบใหม่กับ “มาม่าโจ๊กคัพ”ผสมผสานระหว่าง “รสชาติของบะหมี่มาม่าเเละมาม่าโจ๊ก”...

LIFE STYLE

มุมมอง “ครูเบล” 10 เทคนิคเรียนเก่ง ครูที่เคยได้ 16 ทุน จาก 10ประเทศทั่วโลก

การที่เด็กกล้าที่จะตั้ง Mindset และประสบความสำเร็จในการเรียน สิ่งแรกให้เชื่อในตัวเองก่อนว่าทำได้เพราะในโลกนี้ไม่มีใครสามารถที่จะหยุดตัวเราได้นอกจากตัวเราเอง คุณศุภนุช ชือรัตนกุล (ครูเบล) อดีตนักศึกษาทุนแลกเปลี่ยน 10 ประเทศ...

“ชป.เชียงใหม่นำจิตอาสาและเจ้าหน้าที่จัดทำแนวกันไฟภายในบริเวณที่ทำการ บ้านพักและอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง”

วันนี้(20มีนาคม2563)นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ นำจิตอาสาและเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการพัฒนาและจัดทำแนวกันไฟ ตลอดจนการจัดเก็บเศษไม้และใบไม้แห้งต่างๆที่อาจเป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดการลุกไหม้ของไฟป่า ตามโครงการของรัฐบาลในการที่จะป้องกันปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมนำรถบรรทุกน้ำจำนวน3คันขนาดบรรจุคันละ6000ลิตรออกทำความสะอาดถนนภายในบริเวณและฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง pm2.5 ในอากาศ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงหมู่ที่ 5ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

สันนิบาตสหกรณ์ฯ เปิดประชุมใหญ่ฯ ยันเดินหน้าดูแลสหกรณ์ทั่วประเทศ “เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดไว้ข้างหลัง” พร้อมมอบมอบโล่เชิดชูบุคลากรผู้ทรงคุณค่า

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อกระบวนการสหกรณ์ โดยมีนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. และผู้แทนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. กล่าวว่า...

กรมการข้าว Kick Off ปล่อยขบวนสารวัตรข้าวปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อตรวจสอบสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศ

​วันที่ 26 มีนาคม 2564 อธิบดีกรมการข้าว (นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร) เป็นประธานพิธีมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านสารวัตรข้าวของกรมการข้าว เพื่อ Kick Off ปล่อยขบวนสารวัตรข้าว ออกตรวจติดตาม ควบคุม กำกับ สถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยกรมการข้าวตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช...

สทนช. หนุน“ธนาคารน้ำ-ฝายดักขยะ” หวังเป็นต้นแบบแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-แล้งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

สทนช. ล่องใต้ ติดตามการบริหารจัดการน้ำชุมชน หนุน“ธนาคารน้ำ”อนุรักษ์ป่าต้นน้ำของชุมชนตะโหมด จ.พัทลุง และ“ฝายดักขยะ”การจัดการคุณภาพน้ำของชุมชนคลองแห จ.สงขลา ที่ประสบความสำเร็จด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ หวังดันเป็นต้นแบบแก้ปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาอย่างยั่งยืน วันที่ 13 มกราคม 2563 ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อติดตามโครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา พร้อมเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยชุมชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง และการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยชุมชนคลองแห...