Tuesday, April 7, 2020

สพข.4 อุบลฯ สานพลังปันน้ำใจร่วมต้านภัยโควิด-19 ผลิต Face Shield มอบบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นำทีมบุคลากรในสังกัดฯ ร่วมแรง...

News ExpressDaily

PR NEWS

บีไอจีมอบออกซิเจน-อุปกรณ์ลดแรงดันสนับสนุน รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รองรับผู้ป่วย COVID-19

บีไอจีส่งมอบออกซิเจนอุปกรณ์ลดแรงดัน และชุดช่วยหายใจ  ผลผลิตจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมเพื่อการแพทย์ ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 สนับสนุนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วย นายปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส...

LIFE STYLE

📸 รีวิวเขาอีบิด….สวิตเซอร์แลนด์เมืองเพชร

📸 รีวิวเขาอีบิด....สวิตเซอร์แลนด์เมืองเพชร 🌄 จังหวัดเพชรบุรี อ่านว่า เพ็ดชะบุรี เดิมสะกดว่า เพ็ชร์บุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตก (บ้างก็จัดอยู่ในภาคกลางตอนล่าง ด้านของการพยากรณ์อากาศจัดอยู่ภาคใต้ตอนบน) มีภูมิประเทศทั้งเป็นที่สูงติดเทือกเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล มักเรียกชื่อสั้น...

วีรศักดิ์ ‘แนะ’ ทำธุรกิจให้ยั่งยืน ต้องใช้ธรรมาภิบาล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมให้ธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐานธุรกิจไทย สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อ!...ธุรกิจยั่งยืนต้องใช้ธรรมาภิบาล นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผยถึงนโยบายการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีธรรมาภิบาลในการประกอบกิจการ จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งสร้างต้นแบบธรรมาภิบาลธุรกิจ รวมถึงการให้ความรู้นิติบุคคลให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และดึงดูดการลงทุน โดยขณะนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำลังอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนิติบุคคลทุกประเภทเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “สานต่อธุรกิจโปร่งใส สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563” สำหรับธุรกิจที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นของธุรกิจที่จะสมัคร คือ...

ข่าวดี!!กรมควบคุมโรค เตรียมเครื่องมือตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Real time PCR

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเครื่องมือตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ Real time PCR ที่สามารถตรวจให้ผลลัพธ์ 1,440 ตัวอย่างต่อหนึ่งวัน ซึ่งมีใช้ในสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค และขยายไปยังพื้นที่สคร.5 จังหวัดราชบุรี และสคร.7 จังหวัดขอนแก่น วันนี้ (5 เมษายน 2563) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า...

พัฒนาที่ดินนครศรีฯ ร่วมกับศูนย์อำนวยการฯ ลุ่มน้ำปากพนัง รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเนื่องในวันดินโลก ปี 2562

พัฒนาที่ดินนครศรีฯ ร่วมกับศูนย์อำนวยการฯ ลุ่มน้ำปากพนัง รณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเนื่องในวันดินโลก ปี 2562 วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10:30 น. นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ​ เจ้าหนัาที่ศูนย์​อำนวยการ​และ​ประสาน​การพัฒนา​พื้นที่​ลุ่มน้ำ​ปากพนัง​ อัน​เนื่อง​มาจาก​พระราชดำริ​ เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน และหมอดินอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม​​รณรงค์​ปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันดินโลก...

สมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง ร่วมเห็นชอบแลกเปลี่ยนข้อมูลจัดการน้ำ

6 ชาติร่วมเห็นชอบแผนจัดการน้ำภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง เร่งสร้างกลไกเข็มแข็ง ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและการใช้แม่น้ำ บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานร่วมสาขาทรัพยากรน้ำของประเทศไทย (Joint Working Group) และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมหารือโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation...