Sunday, September 27, 2020

ชป.เผยเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น หลังพายุ “โนอึล” พัดผ่าน

พายุโซร้อน “โนอึล” ส่งผลดี แม้ว่าจะได้น้ำต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังคงทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่เขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำไหลเข้าสะสมจนอยู่ในเกณฑ์มากกว่าปริมาณน้ำก้นอ่างฯที่เคยติดลบ ​ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า...

News ExpressDaily

PR NEWS

ร้าน CP Freshmart สาขารัชดา 66 ฉลองปรับโฉมใหม่ รวมพลความสด…คุณภาพดี ราคาเป็นกันเอง

ศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563....ร้าน CP Freshmart สาขารัชดา 66 ฉลองปรับโฉมใหม่...

LIFE STYLE

📸แคมป์ปิ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา Kamaboko Coffee Camp

วันเสาร์วันหยุดที่แสนจะมีน้อย ตาม "ต้องตาต้องไป"  ไปแคมป์ปิ้งริมแม่น้ำเจ้าพระยากันเถอะ ⛺🌉 อ๊ะเดี๋ยวนะ !!! กาแฟที่นี่ มีแต่กาแฟดริปนะ ☕️🥪 คาเฟ่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา อากาศถ่ายเท...

กองทัพเรือ จัดพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี

วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) เวลา 06.55 น. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระราชพิธี ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นราชประเพณีคู่สังคมไทยมายาวนานโดยได้รับอิทธิพลจากคติอินเดีย แต่ลักษณะการพระราชพิธีแต่เดิมมีแบบแผนรายละเอียดเป็นอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด แม้แต่การเรียกชื่อพิธี ก็แตกต่างกันออกไปในแต่ละสมัย เช่น...

กรมชลฯเร่งสร้างความเข้าใจ แล้งนี้น้ำน้อย!!วอนใช้น้ำอย่างประหยัด

​จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทั่วโลก ส่งผลให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย ต้องเผชิญกับสภาวะภัยแล้งที่ขยายตัวเป็นวงกว้าง ประกอบกับปริมาณฝนที่ตกน้อยกว่าค่าปกติในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณน้ำไหลเข้าน้อยลงตามไปด้วย   ​ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความแห้งแล้ง ซึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้น ภายใต้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ซึ่งจำเป็นต้องจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศก่อนเป็นอันดับต้นๆ กรมชลประทาน ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือให้พร้อมสำหรับเข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่มีแนวโน้มเสี่ยงเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ อาทิ...

สภาเกษตรกรฯมองไกลท้าใช้ระบบหมุนเวียนเลี้ยงสัตว์น้ำ

สภาเกษตรกรฯมองไกลท้าใช้ระบบหมุนเวียนเลี้ยงสัตว์น้ำ นายเดชา บรรลือเดช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ กล่าวถึงการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติที่คิดค้นและจดสิทธิบัตรเป็นนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้ง ว่า “การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ” เป็นระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดจะป้องกันโรคที่เกี่ยวกับกุ้งได้แทบทุกชนิด ซึ่งเริ่มต้นจากช่วงวิกฤติโรค EMS (Early Mortality Syndrome) ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งของไทยทั้งระบบ มากระทั่งเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศ กำหนดให้ โรค Hepatopancreatic...

สทนช.เร่งฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้อง แก้อุทกภัยลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง

สทนช. เร่งเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน บูรณาการในการจัดลำดับความสำคัญแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 9 แผนงาน หวังขับเคลื่อนไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำในทุกมิติอย่างยั่งยืน วันนี้ (15 ตุลาคม 2562) นายนิวัตน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาจัดลำดับความสำคัญแผนงานเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ณ ห้องเอสเพรสโซ่ โรงแรม เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา...