กกท. พัฒนานักฟุตบอลเยาวชนสู่การเป็นอาชีพ เก็บตัวต่อ ณ สโมสรฟุตบอลโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ สหพันธรัฐเยอรมนี

0
1884

กกท. พัฒนานักฟุตบอลเยาวชนสู่การเป็นอาชีพ เก็บตัวต่อ ณ สโมสรฟุตบอลโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ สหพันธรัฐเยอรมนี

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ เป็นประธานพิธีแถลงข่าวการพานักกีฬาฟุตบอลเยาวชน Excellent Center เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ศูนย์ฝึกสโมสรฟุตบอลโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ สหพันธรัฐเยอรมนี ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ นำทีมฟุตบอลเยาวชน 18 คน จากศูนย์พัฒนานักฟุตบอลเยาวชนสู่การเป็นอาชีพ Excellent Center เก็บตัวต่อ ณ สโมสรฟุตบอลโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ สหพันธรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 3 – 11 พฤศจิกายน 2562 นี้ โดยการจัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนานักฟุตบอลเยาวชนสู่การเป็นอาชีพ Excellent Center ที่ผ่านมา เพื่อที่จะเฟ้นหานักกีฬาฟุตบอลเยาวชนในระดับอายุ 15 ปี ที่เป็นสุดยอดของประเทศไทยจำนวน 60 คน เข้ารับการฝึกซ้อมอย่างมืออาชีพ และคัดเลือกตัวแทน จำนวน 18 คน เก็บตัวต่อ ณ สโมสรฟุตบอลโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ สหพันธรัฐเยอรมนี โดยมีผู้ฝึกสอนจากต่างประเทศที่จะให้ความรู้และการแนะนำต่างๆ ในเรื่องของการเตรียมการแข่งขัน เทคนิคในการฝึกซ้อมและแข่งขัน รวมถึงเรื่องของวิชาการต่างๆ และเน้นในเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยพัฒนานักกีฬานั้น

.

นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ในปีนี้เราได้รับโอกาสในการสร้างกรอบความร่วมมือกับสโมสรยักษ์ใหญ่ อย่างโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ในการแลกเปลี่ยนโอกาส ความรู้ความสามารถด้านฟุตบอล โดยการนำตัวแทนจำนวน 18 คนจากการคัดเลือก เพื่อฝึกซ้อมร่วมกับผู้ฝึกสอนของทีม โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ระหว่างวันที่ 3 – 11 พฤศจิกายนนี้ ณ สหพันธรัฐเยอรมนี ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งใจที่จะสร้างโอกาสสำคัญในการฝึกฝนต่อยอด และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากสโมสรฟุตบอลระดับโลก นำมาปรับใช้กับการพัฒนาฟุตบอลของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จะพาฟุตบอลไทยไปบอลโลกให้ได้ในอนาคต

.

ทั้งนี้ ตัวแทนนักฟุตบอลเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 18 คน ได้แก่ 1.นายอนุชา โสมนวัตร์ 2.นายคคนะ คำยก 3.นายกษิดิ์เดช รุ่งกิจวัฒนานุกูล 4.นายธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ 5.นายภาคภูมิ ขุนคงมี 6.นายก้องภพ สร้อยรัก 7.นายสิทธา บุญหล้า 8.นายกษิดิศ กาฬสินธ์ 9.นายอดิศักดิ์ โยชะออน 10.นายสัพพัญญู เหินเมฆ 11.นายธนวัตน์ แป้นทอง 12.นายวงศ์วรรธน์ เจริญทวีสุข 13.นายพรสวรรค์ แสนกล้า 14.นายธนวัฒน์ ทรายเพชร 15.นายภูมชนก แกมกล้า 16.นายชนภัช บัวพันธ์ 17.นายวรฤทธิ์ มุงคุณ 18.นายธีร์กวิน จันทร์ศรี

#AllnewsExpress