กรมการข้าวเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 64

0
14069

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และพระราชวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าว เชิดชูเกียรติชาวนาในฐานะกระดูกสันหลังของชาติครม.มีมติเห็นชอบให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็น วันข้าวและชาวนาแห่งชาติกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564 เทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่ในรูปแบบออนไลน์ ยกขบวนองค์ความรู้ด้านข้าว เสิร์ฟให้พี่น้องชาวนาถึงหน้าจอ 4-6 มิ.ย.นี้

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ในวันที่ 4 มิ.ย.64 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดทางออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยในปีนี้จะขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มิ.ย.64 ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมงานโดยไม่จำเป็นต้องมาถึงสถานที่จัดงาน เป็นการรับชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ภายในงานทางระบบออนไลน์ ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกรมการข้าวส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า การเยี่ยมชมงานผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ ภายในงานทุกท่านจะได้รับชมนิทรรศการต่างๆ มากมาย อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านข้าวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหลวงรัชกาลที่ 10 นิทรรศการงานวิชาการ และงานวิจัยด้านข้าวใหม่ๆ ที่น่าสนใจ รวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตข้าวต่างๆ ที่จะมาจัดแสดงให้ได้รับชม นอกจากนั้น ยังกำหนดให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และการผลิตข้าวที่เป็นประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย เช่น การปรับพื้นที่นาด้วยระบบ Laser land leveling จากศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี แนวทางการอารักขาศัตรูข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นต้น นอกจากนั้น ยังได้หน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าวและหน่วยงานภายนอกมาร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท ยันม่าร์เอส.พี. จำกัด, บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน), บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ฯลฯ ที่จะมานำเสนอแนวความรู้ด้านข้าวในรูปแบบต่างๆ ด้วยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) กรมการข้าวยังคงเดินหน้าภารกิจด้านข้าวอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง ภายใต้แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด เพื่อให้พี่น้องชาวนาได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำนาได้อย่างมากที่สุด

ทั้งนี้ การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ ทุกท่านสามารถรับชมได้ทางระบบออนไลน์ ผ่าน Facebook FanpageRice News Channel โดยหลังจากสิ้นสุดการจัดงาน กรมการข้าวจะนำเทปบันทึกการถ่ายทอดสดมาเผยแพร่ไว้ให้ผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามารับชมหรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ที่ FacebookFanpage Rice News Channel ด้วยเช่นกัน.