กรมการค้าภายในเชิญเที่ยวตลาดต้องชมและหมู่บ้านทำมาค้าขาย ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว วันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

0
10768

กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดต้องชมและหมู่บ้านทำมาค้าขายในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว วันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจฐานราก

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ดำเนินการส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการของชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้ตลาดต้องชม หมู่บ้านทำมาค้าขาย และตลาดริมทาง เป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาด เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ประชาชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว นำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยใช้การบริโภคภายในประเทศ กรมฯจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม หมู่บ้านทำมาค้าขาย และตลาดริมทาง ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว วันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 โดยมีกำหนดจัดงาน จำนวน 43 แห่ง ดังนี้

🟡ในกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมที่ตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชัน “เพลิดเพลินกับบรรยากาศวิถีธรรมชาติริมคลอง” วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563

ส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมกระตุ้นการจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดชุมชนในความส่งเสริมของกรมฯเช่น ตลาดต้องชม หมู่บ้านทำมาค้าขาย และตลาดริมทาง ดังนี้
🟡ภาคกลาง อาทิ
1) ตลาดวิถีชุมชน ฅ. โคกตูม จ.ลพบุรี “ตลาดน่ารักใช้ผ้าขาวม้าตกแต่ง เครื่องปั้นดินเผาลือชื่อ”
วันที่ 10-13 ธันวาคม 2563
2) ตลาดชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว จ.จันทบุรี “ชิมขนม 1 เดียวในไทย ขนมควยลิง ขนมอี๋
น้ำเหยี่ยววัว” วันที่ 12 ธันวาคม 2563
3) ตลาดหัวปลี จ.สระบุรี “ตลาดใส่ใจสุขภาพ สวนสมุนไพรพูดได้” วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563
🟡ภาคเหนือ อาทิ
1) วิสาหกิจชุมชนบ้านหาดไก่ต้อย จ.อุตรดิตถ์ “กลุ่มแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์มาตรฐาน GAP”
วันที่ 10- 11 ธันวาคม 2563
2) กาดแลงเมืองปัว มาม๋วนใจ๋ จ.น่าน “อาหารพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมือง บรรยากาศแบบเมืองปัวแท้ๆ” วันที่ 11-12 ธันวาคม 2563
3) กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง “แหล่งรวมร้านขายของฝากภาคเหนือ ศูนย์รวมเซรามิกลำปาง” วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563
🟡ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ
1) ตลาดผ้าไหมบ้านท่าสว่าง จ.สุรินทร์ “ซื้อผ้าไหมคุณภาพดี สินค้าที่นี่เคยตัดชุดให้ผู้นำอาเซียน”
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2563
2) ถนนคนเดินเซาะกราว จ.บุรีรัมย์ “ตำนานลูกชิ้นยืนกิน และอาหารพื้นบ้านที่เป็นอัตลักษณ์” วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563
3) ตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่ “ตลาดริมทาง ศูนย์รวมผลไม้ประจำถิ่นตามฤดูกาล” วันที่ 13-14 ธันวาคม 2563
🟡ภาคใต้ อาทิ
1) ตลาดนัดวัดเทพ จ.ภูเก็ต “แวะซื้อผัก ผลไม้ อาหารพื้นถิ่น ของทะเลสดถูกใจ” วันที่ 10-11 ธันวาคม 2563
2) ตลาดริมน้ำคลองแดน จ.สงขลา “แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คลอง3สายมาบรรจบ” วันที่ 11-12
ธันวาคม 2563
2) ตลาดพ่อตาหินช้าง จ.ชุมพร “ประตูสู่ภาคใต้ ไหว้ศาลพ่อตาหินช้างก่อนลงเล” วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563
3) ตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง จ.พัทลุง “ตลาดของทุกคนที่รักธรรมชาติ” วันที่ 12-13 ธันวาคม 2563

การจัดงานเทศกาลวันหยุดยาว ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากผู้ค้า ผู้ประกอบการตลาด ชุมชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย มูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 50 ล้านบาท โดยคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวนี้ จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า 150 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดการณ์มูลค่าทางเศรษฐกิจการจัดกิจกรรมนี้
จะอยู่ที่ 200 กว่าล้านบาท

ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวออกมาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยช่วงวันหยุดยาวมาเที่ยวชมและจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการในตลาดชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนชุมชนและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากต่อไป ไทยช่วยไทย เศรษฐกิจไทย มั่นคง มั่งคง ยั่งยืน