กรมการแพทย์แผนไทยฯ ตั้งเป้าปี63 จัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั่วประเทศ

0
3754

ปลายเดือนธันวาคมนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมสรุปผลการรักษาจากน้ำมันกัญชาสูตรอาจารย์เดชา 3 เดือนแรก ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ หลังนำร่องรักษาเฟสแรก ขณะที่ ปี2563 กรมการแพทย์แผนไทยฯ เร่งจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั่วประเทศ


นายแพทย์ มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระบุว่า ขณะนี้ คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ได้เปิดบริการ25 แห่ง ให้บริการตำรับยาศุขไสยาศน์ ในกลุ่มอาการนอนไม่หลับ และตำรับทำลายพระสุเมรุในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต บรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง โดยมีผู้ป่วยมาใช้บริการรวมกว่า 1,300 คน


จาการติดตาม อาการผู้ป่วยที่ได้รับยากัญชาทางแพทย์แผนไทย พบว่า ส่วนใหญ่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ประสิทธิผลต่อการรักษาโรคนั้น ยังต้องรอประเมินผลก่อน เนื่องจากยังอยู่ในระยะแรกของการให้ยา

โดยปลายเดือน ธันวาคมนี้ จะมีการสรุปผลการรักษา 3 เดือน แรก น้ำมันกัญชา สูตร อ.เดชา หลังจากมีการจ่ายยาให้กับผู้ป่วย ว่าประสิทธิผลต่อกลุ่มอาการโรคหรือไม่


ขณะที่การผลิตตำรับยากัญชาทางแพทย์แผนไทย ในส่วนวัตถุดิบ เบื้องต้นมีเพียงพอ ไม่มีปัญหาในวัตถุดิบ สำหรับการผลิตตำรับยาศุขไสยาศน์ ส่วนการผลิตน้ำมันกัญชา สูตรอ.เดชา ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกัน โดยได้รับ กัญชาแห้งจาก ป.ป.ส 1000ตัน ในการผลิตระยะแรก

.
ทาง โรงพยาบาล พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร ได้ผลิตเพิ่มอีก 2 ตำรับ ได้แก่ ตำรับแก้ลมแก้เส้น และตำรับริดสีดวงทวาร ที่ผ่านมามีการกระจ่ายยาและจัดส่งให้กับ โรงพยาบาลที่เปิดให้การรักษาคลินิกกัญชา ทางการแพทย์แผนไทย โดยความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


เบื้องต้น มีโรงพยาบาลเปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเพิ่มอีก 7 แห่ง จากเดิม25 แห่ง ได้แก่ รพ.มหาสารคาม , รพ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม, รพ.ร้อยเอ็ด ,รพ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, รพ.เลย,รพ.ปากชม จ.เลย และ รพ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

.
สำหรับนโยบายและการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในปี 2563 กรมการแพทย์แผนไทย ตั้งเป้าขยายการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ให้ได้ 110 แห่ง จากที่เปิดบริการแล้ว 25 แห่ง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้ง พัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีความปลอดภัย และศึกษาวิจัยตำรับยาให้เพิ่มขึ้น