กรมชลประทาน เชิญชม นิทรรศการ “กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน”

0
25973

ที่อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร  นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดนิทรรศการกรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน

สำหรับ การจัดนิทรรศการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของกรมชลประทาน  นับตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกรมคลอง วิวัฒนาการเป็นกรมทดน้ำ และกรมชลประทาน จนก้าวสู่ปีที่ 121 ในรัชกาลปัจจุบัน

ที่ผ่านมา งานพัฒนาแหล่งน้ำเริ่มจากภูมิปัญญาบรรพชน จนถึงภูมิปัญญาในวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อนำพากรมชลประทานไปสู่ความเป็นองค์กรอัจฉริยะ สร้างความมั่นคงด้านน้ำและเพิ่มคุณค่าการบริหารจัดการน้ำในปี 2580

กรมชลประทาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของทั้ง 6 รัชกาล ได้น้อมนำแนวพระราชดำริทุก ๆ พระองค์  มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานจนเป็นผลสำเร็จ  ครอบคลุมในทุกภาคของประเทศไทย สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง กับประชาชน

นิทรรศการ “กรมชลประทาน 6 รัชกาล งานของแผ่นดิน”  จะมีถึง19 กุมภาพันธ์ 2566 นี้  ตั้งแต่ เวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ บริเวณชั้น 1 – 4 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกรมชลประทานให้ประชาชนได้รับรู้ต่อไป