กรมชลประทาน เร่งเติมน้ำอ่างฯ หนองปลาไหล เพิ่มปริมาณน้ำพื้นที่ EEC

0
32915

 

จากข้อสั่งการของ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง ให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ Hydro flow ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง บริเวณปากคลองผันน้ำเชื่อมอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่-อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง เพื่อเร่งการผันน้ำจากอ่างฯ คลองใหญ่ ไปเติมอ่างฯ หนองปลาไหล เพื่อกระจายน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC นั้น

ปัจจุบัน (31 ก.ค.66) สำนักเครื่องจักรกลและสำนักงานชลประทานที่ 9 ได้ร่วมวางแผนและเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำแล้วเสร็จจำนวน 1 เครื่อง พร้อมเดินเครื่องผันน้ำแล้ว โดยสามารถสูบน้ำได้ในอัตรา 3.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ช่วยเร่งผันน้ำไปยังอ่างฯ หนองปลาไหลได้เร็วยิ่งขึ้น คาดว่าจะสามารถเร่งติดตั้งอีกจำนวน 2 เครื่อง ได้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ (1 ส.ค.66)