กรมชลฯ กางแผนพัฒนาคลองเปรมประชากร “คลองสวย น้ำใส แหล่งท่องเที่ยวใหม่” ตามนโยบาย รมว.ธรรมนัส

0
52295

วันนี้ (5 มี.ค.67) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำบริเวณพื้นที่คลองเปรมประชากร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมไปถึงติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคง คลองเปรมประชากร และการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เฟส 2 (สะพานหมู่บ้านวราสิริ) จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

โดยในจุดแรก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้เดินทางไปยังประตูระบายน้ำเปรมเหนือบางปะอิน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ต่อจากนั้นเดินทางไปยังสะพาน คสล. กม. 9+340 ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อติดตามการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ํา และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ดังกล่าว โดยกรมชลประทาน ได้มีการดำเนินการโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคลองเปรมประชากร เพื่อตอบรับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้มีการปรับปรุง พัฒนาคลองเปรมประชากร ให้สะอาด สวยงาม รวมทั้งใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ อาทิ โครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและพื้นที่เชื่อมรอยต่อ ล้อ-ราง-เรือ ได้แก่ โครงการปรับปรุงประตูเรือสัญจรและอาคารประกอบ ประตูระบายน้ำเปรมเหนือ บางปะอิน ต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเชื่อมโยงระบบการสัญจรหลักทางเรือ ในช่วงรอยต่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดกรุงเทพมหานคร และยังช่วยพัฒนาทั้งในด้านกายภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน ต่อเนื่องกับพื้นที่ชุมชนใหม่ริมคลอง และดำเนินการรื้อสะพานไม้เก่าที่มีลักษณะโครงสร้างกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ต่อมาได้นำคณะ เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างบ้านมั่นคง (13 ไร่) ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ก่อสร้างบ้านมั่นคง (13 ไร่) พร้อมรับฟังบรรยายความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคง คลองเปรมประชากร ณ วัดรังสิต ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

จากนั้น ได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง เฟส 2 (สะพานหมู่บ้านวราสิริ) ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้า พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ ในส่วนของโครงการก่อสร้างบ้านมั่นคง คลองเปรมประชากร และเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาชุมชนแออัด และการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ส่งเสริมให้ประชาชนริมคลองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ทั้งนี้ กรมชลประทานจะเร่งดำเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองเปรมประชากรให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า