กรมชลฯ ขานรับนโยบายกระทรวงเกษตรฯ เร่งกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำฤดูแล้ง

0
26140

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ จึงได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามและเฝ้าระวังกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพน้ำและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้เกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนี้ได้อย่างทั่วถึง

สำหรับการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำกรมชลประทาน ได้นำเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ เข้าไปดำเนินการจัดเก็บวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำออกจากแหล่งน้ำต่างๆ อาทิ บริเวณปากคลองขุดลัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท  บริเวณคลองบ้านไร่ ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี คลองสถาพรพัฒนา ตำบลลำพญา และคลองบางภาษี ตำบลคลองนกกระทุ่ม อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม  บริเวณคลองบางหลวงเชียงราก หมู่บ้านมณีรินทร์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี   บริเวณคลองพระยาบรรลือ  หมู่ที่1และ 2 .สิงหนาท .ลาดบัวหลวง บริเวณ .. ปากคลองขุดใหม่ หมู่ที่1 .คลองพระยาบรรลือ .พระนครศรีอยุธยา   บริเวณคลอง .2-สายใหญ่บางป่า ตำบลสามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีบริเวณคลอง D8.4L ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ บริเวณคลองท่าดินแดง ตำบลบางลึกอำเภอเมือง จังหวัดชุมพร