กรมชลฯ เปิดให้เที่ยวฟรี แวะเช็คอิน ฟินตลอดปี 66

0
25721

กรมชลประทาน  ร่วมส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกรและประชาชน ประจำปี ..2566 ตามนโยบายของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มอบของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องชาวไทยทุกคน ผ่าน 2 กิจกรรมหลัก เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และเสริมพลังปีใหม่  จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ    

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าในส่วนกรมชลประทาน ได้ร่วมจัดกิจกรรม  เพื่อส่งความสุขให้กับเกษตรกรและประชาชน  ในกิจกรรมแรกเพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ  ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร ให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมพร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์  อาทิ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่  เปิดให้เยี่ยมชมสถานที่ พร้อมท่องเที่ยวเชิงเกษตร และดื่มด่ำไปกับกิจกรรมชิมชาจากผลผลิตของโครงการฯ ,  ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร  เปิดให้เยี่ยมชมกิจกรรม พร้อมถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันภายในศูนย์  พร้อมกันนี้ ยังเปิดให้ประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมทัศนียภาพที่สวยงามของเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน  อาทิ  เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัด พิษณุโลก , อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ จังหวัดนครราชสีมา  และอ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง เป็นต้น

สำหรับกรมชลฯกลางยังได้จัดนิทรรศการกรมชลประทาน 6 รัชกาลงานของแผ่นดิน  แสดงเรื่องราวงานชลประทาน เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทย ที่ทรงมีพระอัจฉริยะภาพด้านการชลประทาน ตลอดจนการดำเนินงานด้านต่างๆ ของกรมชลประทาน ในการพัฒนาแหล่งน้ำ  เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำของประเทศให้ยั่งยืน   ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมฟรีได้ที่ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน  กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการ

ส่วนกิจกรรมที่สองเสริมพลังปีใหม่  จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ  เปิดสถานที่ให้เกษตรกรนำสินค้าดีมีคุณภาพทางการเกษตรมาจำหน่ายให้แก่ประชาชน อาทิ ข้าวปลอดภัยและผลผลิตทางการเกษตร จากกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตพื้นที่ชลประทานจังหวัดลำปาง  โครงการชลประทานลำปาง   และผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร  อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี บริเวณอาคารสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี    นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ยังได้จัดชุดของขวัญเซต 5 สุข ส่งสุขปีใหม่  ประกอบด้วย  SET1:  สุขใจ (ผลิตภัณฑ์รวม) , SET2: สุขสม (ผลิตภัณฑ์ข้าว+ปลา+เห็ด) , SET3 : สุขุม ( ผลิตภัณฑ์กาแฟ) , SET4 : สุขภาพ (ผลิตภัณฑ์ชา) , SET5 : สุขกาย (ผลิตภัณฑ์สบู่)  ให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อเพื่อมอบเป็นของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่นี้  ในราคาชุดละ 500 บาท สามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ Huai Hong Khrai RDSC (https://shop.line.me/@850vhsax)  ส่งฟรีช่วงเทศกาลปีใหม่

นอกจาก 2 กิจกรรม ที่ได้ร่วมส่งความสุขให้เกษตรกรและประชาชนตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วกรมชลประทาน ยังได้เปิดจุดบริการประชาชน 15 จุดทั่วประเทศ บริการน้ำดื่มและอาหารว่าง  ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้แวะพักระหว่างเดินทาง   พร้อมกันนี้ ยังส่งมอบอาคารระบายน้ำบ้านตำแย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำและชุมชนใกล้เคียง ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือนักท่องเที่ยว แวะพักผ่อนและเยี่ยมชม  อ่างเก็บน้ำเขื่อน หรือศูนย์การเรียนรู้ ของกรมชลประทานที่เปิดให้บริการฟรีได้ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่นี้  และขอส่งมอบความสุขและสวัสดีปีใหม่ 2566 แก่พี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่าน และขอให้เดินทางไปกลับภูมิเนาหรือการท่องเที่ยวโดยสวัสดิภาพ