กรมชลฯ เร่งกำจัดวัชพืชในหนองหาร จ.สกลนคร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ

0
25650

กรมชลประทาน ผนึกกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในหนองหาร จ.สกลนคร โดยระยะเร่งด่วนคาดแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน หวังเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากข้อสั่งการของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร นั้น กรมชลประทาน ได้มอบหมายสำนักเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานสกลนคร ได้สนับสนุนรถแบคโฮลงโป๊ะ จำนวน 15 ชุด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในพื้นที่หนองหารอย่างเต็มกำลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมทั้งยังช่วยป้องกันผลกระทบจากน้ำเน่าเสีย และควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวหนองหารอีกด้วย

ทั้งนี้ จากการสำรวจวัชพืชในหนองหาร จ.สกลนคร พื้นที่ทั้งหมด 15,398 ไร่ มีปริมาณวัชพืชรวม 3,924,931 ตัน มีแผนกำจัดวัชพืช แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยแผนในระยะเร่งด่วน ทุกภาคส่วนได้บูรณาการร่วมกัน ซึ่งจะสามารถกำจัดวัชพืชได้รวม 503,134 ตัน และหลังจากนั้นจะดำเนินการในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด

โดยกรมชลประทาน มีแผนกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในหนองหาร ร่วมกับ กรมประมง และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (นพค.26) รวม 326,312 ตัน ครอบคลุมพื้นที่ ต.ดอนเสาธง ต.นาดอกไม้ ต.ดอนตาลโง๊ะ และ ต.ดอนเชียงคูณ รวมพื้นที่ 2,615 ไร่ ปัจจุบันกรมชลประทานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแล้วเสร็จกว่า 385 ไร่ คาดว่าจะดำเนินแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 2 เดือน