กรมชลฯ เร่งซ่อมแซมคันกั้นน้ำมูโนะอย่างต่อเนื่อง บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

0
40033

กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโก-ลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระดมเครื่องจักร เครื่องมือ อาทิ รถแบคโฮ บูมยาว 2 คัน รถแบคโฮบูมสั้น 2 คัน รถบรรทุก 10 ล้อ 3 คัน และรถบรรทุก 6 ล้อ อีก 3 คัน เร่งบรรจุทรายลงถุงบิ๊คแบคสำหรับนำไปปิดช่องทางน้ำ รวมทั้งนำกล่องกระชุหิน เข้าปิดช่องทางน้ำ บริเวณคันคลองฝั่งขวา ประตูระบายน้ำปากคลองมูโนะ หลังจากปริมาณน้ำในแม่น้ำโก-ลก เพิ่มสูงขึ้น จนกัดเซาะแนวเสริมป้องกันคันกั้นน้ำ นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียม Sheetpile เพื่อเสริมความแข็งแรงของคันกั้นน้ำอีกด้วย

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมปิดคันกั้นน้ำมูโนะ ให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน