กรมชลฯ เร่งซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง จังหวัดกำแพงเพชร

0
44983

วันนี้ (16 ม.ค.67) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและการซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายทวีวัฒน์ สืบสุขมั่นสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4 นายอุรินทร์ โสตรโยม ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายจักรพันธ์ จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว บรรยายสรุปภาพรวมการบริหารจัดการน้ำและการซ่อมแซมฝาย ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว จังหวัดกำแพงเพชร

สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำหลากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีระดับน้ำในแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังเพิ่มสูงขึ้น จนทำให้น้ำกัดเซาะฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (ฝายวังบัว) อำเภอเมือง ชำรุดเสียหายหลายครั้ง กรมชลประทาน โดยสำนักงานชลประทานที่ 4 ได้วางแนวทางในการซ่อมแซมและปรับปรุงฝายดังกล่าว โดยในระยะเร่งด่วน จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมฝายในจุดที่ชำรุดเสียหายให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สามารถรับน้ำจากเขื่อนภูมิพลได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งส่งน้ำช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่

สำหรับฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (ฝายท่อทองแดง) อำเภอเมือง ในช่วงฤดูฝนในปี 2565 และ 2566 มีปริมาณน้ำหลากไหลผ่านฝายเป็นจำนวนมาก บริเวณลาดด้านท้ายของฝาย เริ่มเกิดการทรุดตัวจากการกัดเซาะของน้ำ อาจทำให้เป็นช่องขาดได้ จึงได้ดำเนินการซ่อมแซม เพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

ส่วนฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (ฝายวังยาง) อำเภอคลองขลุง อยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อซ่อมแซมด้านท้ายของฝาย และสุดท้ายฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (ฝายหนองขวัญ) อำเภอคลองขลุง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ปัจจุบันคืบหน้าแล้วกว่า 27% หากแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ บางส่วนได้เป็นอย่างมาก

ในการนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผน เพื่อเกษตรกรจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพต่อไป