กรมชลฯ เร่งสำรวจและออกแบบโครงการแก้มลิงตลาดใหม่ บรรเทาน้ำท่วม-แล้ง

0
12206

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข เพื่อช่วยเหลือราษฎรโดยรอบพื้นที่ราชทัณฑ์ ในการบรรเทาอุทกภัย และจัดหาน้ำให้กับเกษตรกรบริเวณบ้านตลาดใหม่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายจำนงค์ ธรรมสอน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานความก้าวหน้าของแผนการสำรวจพื้นที่ วางโครงการและออกแบบโครงการแก้มลิงตลาดใหม่ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับประชาชน ณ บริเวณโดยรอบพื้นที่แก้มลิง

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานกำลังเร่งดำเนินการวางโครงการ สำรวจและออกแบบโครงการแก้มลิงตลาดใหม่ โดยใช้พื้นที่ราชพัสดุประมาณ 10 ไร่ มาพัฒนาให้สามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 100,000 ลบ.ม. เพื่อเป็นการสนับสนุนแหล่งน้ำ บรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งบริเวณบ้านตลาดใหม่ อำเภอกบินทร์บุรี

ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี เนื่องจากเป็นจุดบรรจบของคลอง 2 สาย คือ คลองพระปรง และคลองแควหนุมาน อีกทั้งจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่สำคัญให้กับภาคการเกษตร อาทิ ไร่แตงโม ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 200-500 ไร่ และการอุปโภคบริโภคของราษฎรบริเวณโดยรอบ รวมถึงสถานที่ราชการใกล้เคียงอีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อการดำเนินการสำรวจและออกแบบแล้วเสร็จ กรมชลประทานจะดำเนินการของบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างต่อไป เพื่อให้โครงการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด