กรมชลฯ เร่งสูบน้ำบรรเทาภัยแล้งคาบสมุทรสทิงพระ สงขลา

0
55050

 

นายชูชาติ รักจิตร อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ ร่วมกับ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 เร่งสูบน้ำลงสู่คลองพลเอกอาทิตย์ เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยจะใช้สถานีสูบน้ำคลองหนัง อำเภอสทิงพระ และสถานีสูบน้ำโคกพระ อำเภอระโนด สูบน้ำจากทะเลสาบสงขลาลงสู่คลองพลเอกอาทิตย์ ก่อนจะกระจายน้ำเข้าสู่ลำคลองสาขา

เพื่อให้เกษตรกรทั้ง 2 ฝั่งคลองได้นำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตร ขณะเดียวกัน ได้เร่งสำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถสูบน้ำเข้าสู่คลองพลเอกอาทิตย์ได้เร็วขึ้น ช่วยเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในขณะนี้