กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชู “มังคุดเขาคีรีวง” ราชินีผลไม้แดนใต้ เป็นว่าที่ GI รายการใหม่ของเมืองคอน

0
7312

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำทีมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รับคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า “มังคุดเขาคีรีวง” คาดสามารถรับขึ้นทะเบียน GI ได้ พร้อมหารือหน่วยงานในพื้นที่คุมเข้มกระบวนการผลิตและเตรียมจัดทำแผนควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อรักษามาตรฐานสินค้า ทั้งนี้ จากการสำรวจเบื้องต้นพบยังมีของดีเมืองคอนอีกหลายรายการที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายสามารถขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI และมีศักยภาพในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานการประชุมสรุปการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน GI สินค้ามังคุดเขาคีรีวง ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบ้านคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะผู้แทนจากหน่วยงานในจังหวัด อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้ผลิตและผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้ร่วมกันนำเสนอความคืบหน้าในการจัดทำร่างคำขอขึ้นทะเบียน GI รวมถึงคู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ที่จะขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI และแผนการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พร้อมกันนี้ นายวิรัตน์ ตรีโชติ หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนคีรีวง ได้เป็นตัวแทนยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI สินค้ามังคุดเขาคีรีวงต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และนำคณะลงตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตมังคุดเขาคีรีวงในพื้นที่อำเภอลานสกา เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิต และพิสูจน์คุณภาพ ความอร่อย ของสินค้าดังกล่าว

​นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ด้วยพื้นที่ปลูกมังคุดเขาคีรีวงอยู่ในตำบลกำโลน ตำบลท่าดี และตำบลเขาแก้ว ของอำเภอลานสกา ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่า 200 เมตร มีฝนชุกและเป็นพื้นที่ป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ สามารถเพาะปลูกมังคุดด้วยวิธีธรรมชาติ ทำให้ได้ผลผลิตที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีผลใหญ่ เนื้อสีขาวรสชาติเปรี้ยวอมหวาน ลูกกลม เปลือกหนา ผิวมันวาว กลีบขั้วสีเขียวสด ก้นรี ซึ่งผลขนาดใหญ่มีน้ำหนักถึง 4 ลูกต่อ 1 กิโลกรัม เปลือกหนาประมาณ 1 เซนติเมตร เมล็ดไม่ใหญ่ สามารถขายได้ราคากิโลกรัมละ 400-500 บาท ซึ่งจากการประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ครั้งนี้ ได้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมและความเข้มแข็งของคนในชุมชนคีรีวง โดยลำดับต่อไปกรมฯ จะดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดคำขอ และพิจารณารับขึ้นทะเบียน GI ต่อไป”

​ในโอกาสนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังได้ลงพื้นที่สำรวจสินค้าชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีศักยภาพและมีโอกาสที่จะผลักดันเป็นสินค้า GI รายการใหม่ในอนาคต ซึ่งจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่า มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกหลายรายการที่เข้าข่ายอาจขึ้นทะเบียน GI ได้ อาทิ เครื่องจักสานย่านลิเภาเมืองนคร ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติคีรีวง ฯลฯ ซึ่งกรมฯ จะประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ศึกษารายละเอียด
ความเป็นไปได้ในการจัดทำคำขอ และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน ตลอดจนการต่อยอดเชิงพาณิชย์
ด้วยระบบการคุ้มครอง GI เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ดังเช่นสินค้าส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ซึ่งเป็นสินค้า GI รายการแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี 2555 ด้วยคุณภาพและเอกลักษณ์ที่โดดเด่นจึงสามารถครองใจผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ