กรมประมงส่งจนท.ประมง ช่วยเกษตรกรรับมือพายุ “ซินลากู”พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด

0
7142

กรมประมระดมทีมลงพื้นที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบอุทกภัยจากพิษพายุซินลาก กำชับเจ้าหน้าที่ให้ลงพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือพร้อมเร่สำรวจความเสียหายเกษตรกรให้ครบทุกราย เพื่อเตรียมหาแนวทางเยียวยาและฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลต่อไปนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กล่าวว่าจากอิทธิพลพาย ซินลากู ส่งผลให้ฝนตกหนัก-
น้ำท่วมในพืที่หลายจังหวัดสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรทั้งด้านพืช
ศุสัตว์ และประมง เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา กรมประมงมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้สั่งการให้หน่วยงานของกรมประมงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพื้ที่รับฟัปัญหาและตรวจเยี่ยมเพื่อสำรวจความเสียหาย พร้อมสอบถามความต้องการฟื้นฟูอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและให้ขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามแผนเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563 (ด้านประมง) ของกรมประมง อาทิ การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้เป็นปัจจุบัน การแจ้งเตือนภัยข่าวสารพยากรณ์อากาศให้แก่เกษตรกรสำหรับวางแผนการจับและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำ  ฯลฯ และแจ้งกำชับไปยังผู้ประกอบการที่เพาะเลี้ยงจระเข้ให้เพิ่มความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านการตรวอบความแข็งแรงของสถานที่ ตรวจสอบจำนวนจระเข้ และการจัดทำบัญชีฟาร์มเลี้ยงจระเข้ให้เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันมิให้จระเข้หลุดรอดออกสู่แหล่งน้ำสาธารณ

นอกจากนี้กรมประมงยังได้ระดมเจ้าหน้าที่ตรวจการประมงลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน เพื่อฏิบัติภารกิจร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและประชาชนี่ประสบภัย โดใช้เรือตรวจการประมงเข้าช่วยเหลืออพยพประชาชนไปอยู่อาศัยในที่ปลอดภัย การมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อช่วยเหลือการยังชีพในเบื้องต้นควบคู่กับการลงพื้นที่แจ้งเตือนเกษตรกรให้
เฝ้าระวัสถานการณ์และให้คำแนะนำในการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด

 สำหรับรายงานความเสียหายด้านการประมงจากข้อมูลล่าสุดวันที่ 6 ส.ค.63 พบว่ามีเกษตรกรผู้เพะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ 9 จังหวัดได้รับความเสียหาย ได้แก่ จังหวัดชียงใหม่ ลำปาง พะเยน่าน นครพนม อุตรดิตถ์ เลย หนองบัวลำภู และระนอง เบื้องต้นพบพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประมาณ 1,920 ไร่ เกษตรกรได้รับความเสียหายประมาณจำนวน 2,447 ราย ส่วนมูลค่าความเสียหายกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทอย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลงแล้ว กรมประมงจะเร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลังต่อไป

ทั้งนี้ หากเกษตรกรประสบภัย สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานประมงอำเภอ/ สำนักงานประมงจังหวัด/ และหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดที่ประสบภัย หรือ กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง กรมประมง โทรศัพท์หมายเลข 0 2558 0218 และ 0 2561 4740