กรมประมง เปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันปราบปรามประมงผิดกฎหมายแรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับ รุ่นที่ 5

0
7986
ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นระธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาอาสาสมัครป้องกันปราบปรามประมงผิดกฎหมายแรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับ รุ่นที่ 5 ในระหว่างวันที่ 29 กันยายน-

1ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมระนองการ์เด้นท์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

สำหรับการสัมมนาดังกล่าวสำนักบริหารนโยบายนายกรัฐมนตรีร่วมกับกรมประมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดขึ้เพื่อให้อาสาสมัครประมงชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือละเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังให้เจ้าหน้าที่รัฐในการป้องกันปราบปรามประมงผิดกฎหมายแรงงานเด็กและแรงงานภาคบังคับ