กรมประมง…แจงมาตรการตรวจสุขอนามัยในสัตว์น้ำ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในแพกุ้ง จ. สมุทรสาคร

0
11041

จากกรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วิด-19) รายใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าของแพกุ้ง
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรครนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และสร้างความตื่นตระหนให้กับพี่น้องประชาชนถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยในการบริโภคสัตว์น้ำ

ล่าสุด ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา  กรมประมงได้มุ่งให้
ความสำคัญกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสินค้าประมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมาโดยตลอด
โดยได้เข้มงวดมาตรการในการควบคุมและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำก่อนถึงมือผู้บริโภคเพื่อให้มีความปลอดภัยสูงสุด สำหรับสัตว์น้ำที่มาจากการเพาะเลี้ยงจะต้องได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี หรือ GAP
ส่วนที่มาจากการทำประมงต้องผ่านการประเมินสุขอนามัยบนเรือประมง อีกทั้งยังมีการสุ่มตรวจสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่วางจำหน่ายในท้องตลาดโดยใช้ชุดทดสอบเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในกลุ่มเกษตรกรและชาวประมง เช่น จัดให้มีการคัดกรองลูกเรือประมงและคนประจำเรือในช่วงเวลาเข้า-ออก ณ ท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง การกำหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของโควิด-19 ในแรงงานที่เข้าไปทำงานในโรงงานแปรรูป และในกระบวนการผลิต และมีการหารือกับสมาคมต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการได้ให้ความใส่ใจต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยในการผลิตสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด-19  ซึ่งมั่นใจได้ว่าทั้งลูกเรือ
คนที่จะลงเรือเพื่อจับสัตว์น้ำ และคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมสัตว์น้ำได้ผ่านการคัดกรอง และไม่มีผู้ได้รับ
เชื้อโควิด-19 อย่างแน่นอน

ส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ในสัตว์น้ำนั้น กรมประมง ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการตรวจพบโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสในกลุ่มโคโรน่า 2019 ในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
แต่อย่างใด  อีกทั้งยังไม่เคยมีรายงานการเกิดโรคจากเชื้อไวรัสกลุ่มเดียวกันนี้ อาทิ SAR CoV2 และ MERS
ในสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์เลือดเย็นมาก่อน จึงขอให้ผู้บริโภคโปรดมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้ำ โดยเน้นการมีสุขอนามัยที่ดีด้วยการเลือกรับประทานสัตว์น้ำที่มีความสด สะอาด และปรุงสุกใหม่เสมอ เพื่อความปลอดภัย รองอธิบดีกรมประมง กล่าว