กรมปศุสัตว์ดันเลี้ยงไข่ไก่ Cage Free ยกความสำเร็จซีพีเอฟเป็นโมเดล ชี้ NGOs ผลิตคลิปบิดเบือนใช้ภาพการเลี้ยงโบราณ กระทบอุตสาหกรรม

0
7385

กรมปศุสัตว์ ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มไก่ไข่ เปิดขอบข่ายการรับรองใหม่สำหรับมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) เพื่อพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ไทย ดันสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กับคนไทย เพิ่มทางเลือกแก่ผู้บริโภค ยกฟาร์มไข่ไก่วังสมบูรณ์ของซีพีเอฟ เป็นฟาร์มต้นแบบถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรที่สนใจ เผย NGOs ผลิตคลิปบิดเบือน กระทบอุตสาหกรรมไก่ไข่

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์เดินหน้าสร้างมาตรฐานใหม่ในการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง หรือ Cage Free ซึ่งเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่กําลังเป็นที่นิยมและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ให้ความสําคัญกับหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) โดยสนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเลี้ยงไก่นอกกรงตับ ภายใต้ระบบการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรสําหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (GAP) ที่จะทําให้ไก่ไข่ปราศจากความเครียด มีสุขภาพที่แข็งแรง และมีแนวโน้มช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะหรือสารเคมีอื่นๆ ภายในฟาร์ม เนื่องจากสัตว์สามารถเคลื่ยนไหวได้อย่างอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 5 ประการ ได้แก่ อิสระจากความหิวกระหาย อิสระจากความไม่สบายกาย อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ และอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ

“กรมปศุสัตว์สนับสนุนการเปิดขอบข่ายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง แก่เกษตรกรที่สนใจ เป็นการต่อยอดจากมาตรฐานฟาร์มฯ GAP ที่กรมฯดำเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่ก่อนแล้ว และยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย นำไปสู่มาตรฐานอาหารปลอดภัยให้กับคนไทย และถือเป็นการผลักดันการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ ทําให้ Cage Free egg เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้บริโภค” นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าว

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่ได้ร่วมสนับสนุนนโยบายดังกล่าว และดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง จนประสบความสำเร็จแล้วคือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ที่มีฟาร์มไข่ไก่วังสมบูรณ์ เป็นฟาร์มต้นแบบการพัฒนาการผลิตไข่ไก่จาก Cage Free Farm พร้อมแบ่งปันการเรียนรู้การผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์แก่เกษตรกรที่สนใจ และที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ร่วมกับซีพีเอฟในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อใช้ในการยกร่างมาตรฐานทั่วไปให้เกษตรกร ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการไก่ไข่ทั้งบริษัท และเกษตรกรรายย่อยให้ความสนใจปรับการเลี้ยง ให้เข้าสู่มาตรฐานนี้ และขอรับการรับรองหลายราย ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ต่างให้ความร่วมมือในการจําหน่ายสินค้าไข่ไก่ที่ไม่ใช้กรง สำหรับผู้บริโภคที่สนใจเลือกซื้อ Cage Free egg สามารถซื้อได้ตามสถานที่จําหน่ายไข่ไก่ทั่วไป ในห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือสถานที่จําหน่ายไข่สดที่มีสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

ทั้งนี้ ปัจจุบันมี NGOs บางกลุ่มกำลังมีความพยายามบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่ ด้วยการผลิตวีดีทัศน์โดยใช้ภาพประกอบเป็นไก่ไข่ที่แออัดในกรงแคบๆ ภาพไก่ที่อ่อนแอ หรือมีปัญหาสุขภาพ รวมถึงภาพกระบวนการเลี้ยงที่โบราณไม่ต่ำกว่า 20-30 ปี แล้วแชร์ต่อๆกัน จนอาจสร้างความเข้าใจผิดแก่สังคม และส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมไก่ไข่ได้ ซึ่งการผลิตไข่ไก่ของไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์ มุ่งเน้นระบบมาตรฐานฟาร์มอย่างเข้มงวด รวมถึงการรับรองมาตรฐาน GMP HACCP และ DLD Certificate เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า “ไข่ไก่ทุกฟองมีมาตรฐานความปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดกระบวนการ”

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมมาตรฐานดังกล่าว สามารถขอข้อมูลการรับรองได้ที่กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3133