กรมส่งเสริมการเกษตรสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสพิเศษช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร

0
9510

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทย เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสพิเศษนี้ โดยการสั่งพวงมาลากล้วยไม้จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อกระจายและส่งต่อไปยังเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ของสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ร้านมานะออร์คิด และร้านกล้วยไม้สาย 4 ทั้งแบบที่ใช้กล้วยไม้ตัดดอกและกล้วยไม้ต้น

รวมทั้งใช้กล้วยไม้ตกแต่งสถานที่และจัดทำเป็นของชำร่วยสำหรับผู้มาร่วมงาน ซึ่งสามารถนำต้นกล้วยไม้ไปใช้ปลูกเลี้ยงและประดับอาคารบ้านเรือนต่อไปได้ อีกทั้งช่วยลดปัญหาการทิ้งขยะจากเศษวัสดุเหลือใช้ ถือเป็นการช่วยขยายตลาดกล้วยไม้ไทยในประเทศและส่งเสริมเกษตรกรให้เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป พร้อมใช้ประโยชน์เพิ่มจากเดิมที่เคยนิยมจำหน่ายในรูปแบบตัดดอก ร้อยมาลัย และกระเช้ากล้วยไม้เท่านั้น ประกอบกับช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายนของทุกปี เป็นช่วงที่ดอกกล้วยไม้ออกมามากตามฤดูกาล และเป็นช่วงที่ตลาดต่างประเทศมีงานเทศกาลน้อย จึงมีความต้องการใช้กล้วยไม้ไทยน้อยกว่าช่วงปลายปี – ต้นปี และในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม ที่มีหลายเทศกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งทำให้สถานการณ์การส่งออกกล้วยไม้ของไทยยังไม่อยู่ในภาวะปกติ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัด และนอกสังกัด รวมทั้งประชาชนทั่วไปใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการใช้ไม้ดอกไม้ประดับของไทย ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ