กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19

0
14478
กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคโควิด – 19 ล่าสุด อธิบดีเข้มแข็งเดินทางไปส่งมอบสินค้าเกษตร พร้อมมอบเงินบริจาคให้กับบำราศนราดูร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำดูแลประชาชน และต่อสู้กับภัย COVID – 19 ต่อไป

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนิน“โครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด19 ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยกรมส่งเสริมการเกษตรทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานเชื่อมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร ตลอดจนจัดซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต่ำ เป็นการบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงการระบาดของโควิด – 19 และนำสินค้าการเกษตรคุณภาพ ไปสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัย COVID – 19 เพื่อแสดงไมตรีจิต เป็นกองเสบียง เป็นกำลังใจต่อกัน ภายใต้แคมเปญ ยามประเทศ มีภัยเกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง

ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรมขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โดยนำส่งสินค้าเกษตรคุณภาพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อเฉลิมชัย บริษัท เดอะคอฟฟี่ บีนโรสติ้ง จำกัด บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศไทย) จำกัดได้แก่ กล้วยหอม จำนวน 100 หวี กาแฟดริปอเมริกันโรทน์ จำนวน 2 กล่อง จำกัด กาแฟพร้อมดื่มตราอาราบัส จำนวน 4 กล่อง ขนมปังอบกรอบ Malkist Cream Crackers จำนวน 2 กล่อง และขนมเวเฟอร์ จำนวน 5 กล่อง พร้อมกันนี้ยังได้มอบเงินของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 111,111 บาท เพื่อสนับสนุนให้กับการดำเนินการของโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ สถาบันบราศนราดูร อเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีโดยมีนายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาตวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากหน่วยงานในส่วนกลางจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานเชื่อมโยงในการมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคโควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้มีการจัดทำโครงการแบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19เช่นเดียวกัน โดยส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข รวมไปถึงหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และมอบสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 60 แห่ง ใน 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุดรธานี ชุมพร สงขลา พังงา ลำปาง ลำพูน พะเยา อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน และนครสวรรค์

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะยังคงยืนหยัดเคียงข้าง ทำหน้าที่ในการประสานเชื่อมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตรให้กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์และดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด และส่งต่อกำลังใจไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการก้าวพ้นวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID – 19 และขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบว่า ไม่ได้ต่อสู้กับโรคโควิด – 19 เพียงลำพัง แต่ยังมีคนไทยอีกมากมายที่พร้อมจะเป็นกองหนุนเสริมให้พวกเขาสามารถต่อสู้ไปด้วยกัน