กระทรวงพาณิชย์ประสบความสำเร็จ ปั้นไทยแบรนด์ ในโครงการ DEmark สู่ตลาดสากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัล สินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 62 หรือ Design Excellence Award 2019 (Demark 2019) เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก

0
1255

กระทรวงพาณิชย์ประสบความสำเร็จ ปั้นไทยแบรนด์

          ในโครงการ DEmark  สู่ตลาดสากล

 

กันยายน 2562 สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัล สินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี  2562 หรือ Design Excellence Award 2019 (Demark 2019) เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก ณ โรงแรม Hilton สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ

นางสาวบรรจงจิตต์  อังศุสิงห์  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า รางวัล Design  Excellence  Award  (DEmark) มีที่มาจากรางวัล Prime Ministers Export Award PM Export Award) ในสาขา Best Design มีการพัฒนามาสู่การพิจารณาให้รางวัลสินค้าที่มีการออกแบบดี  จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12  และได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบให้มีมูลค่าเพิ่ม  เกิดการยอมรับและแข่งขันได้ ในปีนี้ทางกรม ได้พิจารณาแจกรางวัลในโครงการนี้ จำนวน 72 รายการ จากผู้ประกอบการในสาขาต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล นับว่าประสบความสำเร็จในการผลักดันผลงานออกแบบไทยออกสู่สายตาของตลาดสากลมาได้อย่างต่อเนื่อง  

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทย โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยนำนวัตกรรมการออกแบบ และเทคโนโลยี มาพัฒนา และปรับปรุงสินค้าและบริการไทยให้มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค โครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award (DEmark) จะช่วยส่งเสริมการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมถึงยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก เพื่อประโยชน์ทางการค้า และเกิดความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศต่อไป อีกทั้งกรมได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Institute of Design Promotion (JDPในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (GMARKประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสิน  

โดยในปีนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ รวม 72 รายการ  แบ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลจากกรุงเทพมหานคร 43 รายการ และจากต่างจังหวัด 29 รายการ ดังนี้

1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Furniture) จำนวน 12 ราย 2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) จำนวน 16 ราย 3. กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative Fashion) จำนวน 13 ราย 4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial) จำนวน 10 ราย 5.กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) จำนวน ราย 6. กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์ (Graphic) จำนวน 14 บริษัท 7. กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) จำนวน บริษัท

โดยผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark Award 2019 แบ่งเป็นจังหวัดได้ ดังนี้  กรุงเทพมหานคร 43 ชิ้นงาน ปทุมธานี ชิ้นงาน  สมุทรสาคร ชิ้นงาน นครปฐม ชิ้นงาน เชียงราย ชิ้นงาน ขอนแก่น ชิ้นงาน นนทบุรี ชิ้นงาน  สมุทรปราการ ชิ้นงาน ฉะเชิงเทรา ชิ้นงาน เชียงใหม่ ชิ้นงาน ชลบุรี ชิ้นงาน  ตรัง ชิ้นงาน  นครราชสีมา ชิ้นงาน  ตาก ชิ้นงาน  ภูเก็ต ชิ้นงาน ระยอง ชิ้นงาน และ สงขลา ชิ้นงาน

สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น สามารถใช้โลโก้ในการส่งเสริมการขายสินค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบโครงการร้อยละ 50 ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรม เข้าร่วม (ไม่เกิน 3 ครั้ง ในเวลา 1 ปี) ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และ Milan Design Week นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้เข้ารอบ 2 รางวัล Gmark ประเทศญี่ปุ่นโดยทันที

ปัจจุบันสินค้าไทยที่ได้รับรางวัล DEmark รวมทั้งหมด จำนวน 821 รายการได้รับรางวัล 
GMark แล้ว จำนวน 428  รายการ โดยนักออกแบบ/ผู้ประกอบการสามารถใช้โลโก้ความความร่วมมือ DEmark และ Gmark เพื่อช่วยส่งเสริมเป็นช่องทางทางการค้าต่อไป

รางวัล DEmark เป็นเครื่องหมายที่ช่วยให้นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีมูลค่าทางการค้าที่สูงขึ้น และเป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยที่ผ่านมามีผู้ประกอบการไทยที่ได้รับรางวัล Demark สามารถคว้ารางวัลการออกแบบในระดับนานาชาติได้ เช่น รางวัล Reddot Design Award, IF Design Award ได้แก่ บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำดื่ม Sprinkle, บริษัท Prompt Design จำกัดบริษัท ดีโอทีเอส จำกัด บริษัท Thinkk Studio จำกัด และแบรนด์ Korakot เป็นต้น

#AllnewsExperss #พาณิชย์