กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ครบรอบ 65 ปี ภายใต้แนวคิด “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ ฝนหลวง”

0
9708

กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ครบรอบ 65 ปี ภายใต้แนวคิด “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์
ฝนหลวง” ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 115
ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ครบปีที่ 65 แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน ภายใต้แนวคิด “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง”ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2563 ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ประกาศก้องถึงพระเกียรติคุณแห่งองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านร่วมกัน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริฝนหลวง ภายใต้แนวคิด “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง”นิทรรศการผลงานภาพจิตรกรรม ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ 20หน่วยงาน ในปีนี้มีไฮไลท์ของงาน คือการนำเสนอภาพยนตร์ในรูปแบบ 4 มิติ (4D Experience) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง นอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่มาจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกว่า 60 ร้านค้า เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ซึ่งมีทั้งผัก ผลไม้ อาหารสด และอาหารแปรรูปทางการเกษตร มาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาประหยัด รวมทั้งยังมีกิจกรรมการสาธิตเสริมสร้างอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร อาทิ สาธิตการทำอาหารแปรรูปจากปลานิล การทำสาวไหม การสอนทำบัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือ การประดิษฐ์พัดเดคูพาจ และการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง

ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวต่อไปว่า การเตรียมความพร้อมในการจัดงาน วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้ครบปีที่ 65 แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน นับจากวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕ เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น พระบิดาแห่งฝนหลวงและกำหนดให้วันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ประชาชน เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง

ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีเปิดนิทรรศการ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง ที่แสดงถึงสิ่งสำคัญของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 มีการมอบรางวัลอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศและระดับภูมิภาค มอบรางวัลโครงการประกวดภาพจิตรกรรม “ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด” พร้อมการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล มีการถ่ายทอดเรื่องราวฝนหลวงในรูปแบบ 4 มิติ (4D Experience) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และหน่วยงานร่วมบูรณาการ อาทิ กองทัพอากาศ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) และในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2563เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี