กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกร เตรียมผลักดันวันแมปแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน

0
1693

 

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกร เตรียมผลักดันวันแมปแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน

ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านใหม่ หมู่ 5 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 20 ราย 21 แปลง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำกัด ว่า ในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในเรื่องปัญหาการที่ดินทำกิน การขาดแคลนแหล่งน้ำ และราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งในส่วนกระทรวงเกษตรฯ เห็นควรให้ปรับปรุงสิทธิการถือครองที่ดินของเกษตรกรชาวแม่ฮ่องสอน เพราะถือเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งหมด โดยจะต้องปฏิรูปที่ดินทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมผลักดันนโยบายแผนที่หนึ่งเดียวหรือวันแมป (One map) แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน โดยจะต้องมีคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้เกษตรกรชาวแม่ฮ่องสอนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

สำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อที่ 31,373 ไร่ ได้ดำเนินการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทั้ง 7 อำเภอ ไปแล้ว จำนวน 4,839ราย 5,922 แปลง เนื้อที่ 17,966 ไร่

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมขับเคลื่อนบูรณาการดำเนินงานไปพร้อม กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน หาแหล่งทุนโดยผ่านทางกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนด ส่งเสริมอาชีพให้เกิดความยั่งยืน โดยเกษตรกรจะปลูกอะไร จะเลี้ยงอะไรต้องมีตลาดรองรับผลผลิตตามนโยบายการตลาดนำการผลิตด้วยรมช.ธรรมนัส กล่าว.