กองทัพบก – ซีพีเอฟ มอบบ้านโครงการที่ 2 รวม 47 หลังให้ชุมชนคลองเตย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ถวายเป็นพระราชกุศล

0
8609

(5 เมษายน 2564) พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมด้วย พลตำรวจเอกมนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พลโทเจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 และ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างแล้วเสร็จจำนวน 9 หลัง จากจำนวนทั้งหมด 47 หลัง ให้แก่ชาวชุมชนคลองเตย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ภายใต้ “โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง” ที่ดำเนินการโดยกองทัพบก สนับสนุนโดยซีพีเอฟ คาดว่าจะส่งมอบบ้านครบ 47 หลัง ภายในปี 2564 นี้ ณ ลานกีฬา ล็อค 4-5-6 ชุมชนคลองเตย

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ 2 ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากซีพีเอฟ นับเป็นอีกตัวอย่างการบูรณาการของรัฐและเอกชน ที่ร่วมมือเพื่อช่วยกันสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาส ให้สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและได้มาตรฐานเป็นของตนเอง แก้ปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัย ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และช่วยพัฒนาสังคมให้มั่นคงอย่างยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เครือซีพีและซีพีเอฟ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มีส่วนร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน พร้อมร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยสนับสนุนกองทัพบก ในโครงการดังกล่าว มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของซีพีเอฟด้าน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ที่บริษัทยึดมั่นปฏิบัติมาโดยตลอด

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสนี้ต่อเนื่องเป็นโครงการที่ 2 รวมจำนวน 47 หลัง ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 คิดเป็นมูลค่า 6,110,000 บาท บ้านทุกหลังของโครงการ เป็นรูปแบบหมู่บ้านสมัยใหม่ มีแบบแปลนมาตรฐานเหมือนกัน เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบน่าอยู่ โดยเจ้าของบ้านที่ร่วมโครงการจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากสำนักงานเขตคลองเตย การท่าเรือ และหัวหน้ากลุ่มชุมชนคลองเตย ร่วมกันพิจารณาครอบครัวที่มีฐานะยากจน ด้อยโอกาสและบ้านที่อยู่อาศัยเดิม มีสภาพที่ทรุดโทรมไม่เหมาะเป็นที่พักอาศัย โดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบบ้านครบทั้ง 47 หลัง ได้ภายในปี 2564 นี้

สำหรับบรรยากาศการมอบบ้านในวันนี้ นายสุภกิต เจียรวนนท์ เดินเยี่ยมชมบ้านด้วยรอยยิ้มและชมเชยที่กองทัพสร้างบ้านได้สวยงาม ด้าน นางน้อย บุญชู อายุ 63 ปี หนึ่งในผู้ที่ได้รับมอบบ้านในครั้งนี้กล่าวด้วยน้ำตารื้นว่า ดีใจมากที่ได้รับมอบบ้านในวันนี้ บ้านหลังเดิมสภาพทรุดโทรมมาก พื้นหักนอนไม่ได้ ต้องหนีตะขาบอยู่บ่อยๆ ขอขอบคุณซีพีเอฟจากหัวใจ อยากกอด อยากกราบขอบคุณ และขอให้อยู่ช่วยเหลือคนไทยไปนานๆ

ส่วนนางเนาวรัตน์ สายัณ อายุ 66 ปี อีกหนึ่งผู้ได้รับมอบบ้านในวันนี้กล่าวว่า อยู่ที่นี่มา 40 ปี ได้เห็นบ้านหลังนี้ค่อยๆเป็นรูปเป็นร่าง มาจนถึงวันนี้ที่ได้รับมอบบ้าน รู้สึกดีใจมาก ครอบครัวในบ้านทั้ง 5 คนขอขอบคุณซีพีเอฟเป็นอย่างสูง

อนึ่ง ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ร่วมโครงการแรกกับกองทัพบก ส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ไปแล้ว 40 หลัง ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มีบ้านพักที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดเป็นความสุข ความอบอุ่น และเสริมสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป