ก.แรงงาน ประสานอาสาสมัครแรงงานในกรุงเบรุตนำเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าช่วยเหลือแรงงานไทย

0
7590

โฆษกกระทรวงแรงงาน เผย กระทรวงแรงงาน โดย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ซึ่งดูแลแรงงานไทยในประเทศเลบานอนประสานอาสาสมัครแรงงานของกรุงเบรุตได้นำอาหารแห้งไปมอบแก่แรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บและที่พักเสียหายแล้วในเบื้องต้น

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเพิ่มเติมจากนาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) ซึ่งดูแลแรงงานไทยในประเทศเลบานอน ถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงในกรุงเบรุต ประเทศเลบานอนว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งในเวลานี้มีแรงงานไทยในเขตเบรุตชั้นในซึ่งได้รับความเสียหายกำลังรอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค จำพวกอาหารแห้งมีราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากคลังสินค้าบางส่วนได้รับความเสียหายและอาจจะขาดแคลนในไม่ช้า

นางสาวสิริอร ศรีวิรุฒ มีอาชีพเป็นพนักงานนวด และช่างทำผม เธอยังเป็นอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ (อสรต.) ของกรุงเบรุตที่ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานของประเทศเลบานอน ได้นำอาหารแห้งไปมอบให้แก่นายคมสันต์ ขจรสมบัติ อาชีพช่างจิวเวอรี่ แรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บถูกประตูห้องพักล้มทับขา ทำให้ขาและเท้าบวม และที่พักเสียหายทั้งหมด และนายปัญญา ทรงอยู่ ซึ่งพักอยู่ด้วยกัน ได้ถูกแรงระเบิดปลิวไป 4 เมตร แต่ไม่ได้มีบาดแผล มีเพียงแผลฟกช้ำตามตัวและเจ็บที่หัวไหล่ โดยนางสาวสิริอรฯ กล่าวว่า จากการที่ได้จัดซื้ออาหารแห้งและสินค้าจำเป็นในวันนี้สินค้ามีราคาสูงขึ้นอีกเท่าตัว อีกทั้งร้านค้าหลายแห่งในกรุงเบรุตชั้นในได้รับความเสียหาย จึงต้องไปจัดซื้อนอกเมือง และการเดินทางไปมาไม่สะดวกเนื่องจากถนนหลายสายถูกปิด โดยมีนักศึกษาประชาชนได้ออกมาช่วยกันทำความสะอาดตามท้องถนน พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังทร้พย์สินมีค่า รวมถึงประชาชนทั่วไปยังคงมีหวาดระแวงว่าอาจจะเกิดเหตุระเบิดซ้ำขึ้นอีก

อย่างไรก็ดี สนร.ริยาด ยังรายงานว่า มีสภาพบ้านเรือนและร้านค้าตามตึกต่างๆ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ นาวาตรี วิทวัส ฯ ทูตฝ่ายแรงงาน ได้ให้ นางสาวสิริอร ศรีวิรุฒ อาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ (อสรต.) ที่ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายอาสาสมัครแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานของประเทศเลบานอน ช่วยตรวจสอบว่ามีแรงงานที่ประสบความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการเสียหายจนไม่สามารถทำงานได้เป็นจำนวนเท่าใด ทั้งนี้จะได้ตรวจสอบว่าเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศด้วยหรือไม่ และหากเป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้จัดการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนต่อไป และแรงงานไทยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนนั้นจะทำอย่างไรหากไม่สามารถทำงานได้และไม่มีรายได้

ทั้งนี้ แรงงานไทยหรือญาติพี่น้องแรงงานไทยที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย (กรุงริยาด) และอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ (อสรต.) ของประเทศเลบานอน หมายเลขโทรศัพท์ +966 11 4827977 และ +966 11 4827689 หรือทางอีเมล์ vittavat@hotmail.com และ chartchai.t@mol.mail.go.th