ขอเชิญร่วมอุดหนุนสินค้าสหกรณ์ “งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562”

0
1538

ขอเชิญร่วมอุดหนุนสินค้าสหกรณ์ “งานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562”

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 โดยมี นายพิเชษฐ์วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้การต้อนรับ ณ บริเวณหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน2562 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดอุทัยธานี โดยให้ประชาชนสามารถเลือกชม และซื้อสินค้าที่มีคุณภาพราคายุติธรรมพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง