ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวว่างงาน เดือนมิถุนายน 2563 กว่า 5 แสนคน

0
6445

 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยตัวเลขประชาชนที่ยื่นขอใช้สิทธิ์กรณีว่างงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th
กับกรมการจัดหางานในช่วงเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ยื่นขอรับสิทธิจำนวน 140,496 คน ลดลงจากเดือนพฤษภาคม ที่มีผู้ขอใช้สิทธิ จำนวน 166,009 คน เดือนเมษายน จำนวน 267,351 คน และเดือนมีนาคมที่มีผู้มาขึ้นทะเบียน จำนวน 144,861 คน นับได้ว่า ช่วงที่มีผู้ยื่นขอรับเงินชดเชยกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นสูงที่สุด คือในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ขณะที่ปัจจุบัน ยอดผู้รายงานตัวเพื่อรับเงินกรณีว่างงาน เดือนมิถุนายน มีจำนวน 505,594 คน อย่างไรก็ดี ตัวเลขดังกล่าวคาดการณ์ได้ว่า แรงงานบางส่วนอาจได้รับการว่าจ้างให้กลับเข้าไปทำงานใหม่แล้ว หลังจากรัฐบาลได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศแล้ว 4 ระยะ ทำให้มีตำแหน่งงานในธุรกิจต่างๆ ที่กลับมามีความต้องการคนทำงานอีกครั้ง

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานการณ์การจ้างงานปัจจุบัน กรมการจัดหางาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมให้ข้อมูลเรื่องการใช้สิทธิการว่างงาน ภายใน 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง เพื่อให้ได้รับเงินชดเชยตามสิทธิ ซึ่งผู้ที่ถูกเลิกจ้างงานมีสาเหตุมาจากนายจ้าง/สถานประกอบการต้องปิดกิจการ เพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ ระยะเวลาที่จ่ายไม่เกิน 200 วัน หากเป็นการว่างงานจากการลาออกเอง จะได้รับเงินในอัตรา 45% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ และระยะเวลาที่จ่ายไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน