ข่าวปลอม อย่าแชร์ ผู้หญิงมีโอกาสเกิดไตวายสูงมาก หากปล่อยให้กรดยูริกในเลือดสูง

0
24910

ตามที่มีการแชร์คลิปในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องผู้หญิงมีโอกาสเกิดไตวายสูงมาก หากปล่อยให้กรดยูริกในเลือดสูง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีผู้ให้ข้อมูลโดยระบุว่าผู้หญิงมีโอกาสเกิดไตวายสูงมาก หากปล่อยให้กรดยูริกในเลือดสูง ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่ากรดยูริกทำให้เกิดโรคไตวาย จะกล่าวโดยละเอียด คือ เกิดโรคไตได้แต่อาจจะไม่ใช่ไตวาย เช่น เป็นนิ่วในท่อไต หรือ ถ้าเป็นโรคไตวายก็มักจะเป็นไตวายเฉียบพลัน ซึ่งมีโอกาสหายได้ แต่โอกาสเกิดโรคไตวายเรื้อรังโดยตรงมีได้แต่น้อยมาก อีกประเด็น คือ กรดยูริกที่สูงทำให้ไตเรื้อรังที่มีอยู่เสื่อมเร็วขึ้น เนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยขับกรดยูริก ซึ่งกรดยูริกในผู้หญิงวัยประจำเดือนต่ำกว่าผู้ชาย และเกิดโรคเก๊าท์น้อยกว่าผู้ชาย แต่ในวัยหมดประจำเดือนกรดยูริกจะสูงขึ้นเท่าผู้ชาย ทำให้เกิดโรคเก๊าท์สูงขึ้นแต่ไม่ได้ทำให้เกิดโรคไตวายมากขึ้น

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์ สามารถติดตามได้ที่ www.dms.go.th หรือโทร 02 5906000

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : กรดยูริกในผู้หญิงวัยประจำเดือนจะต่ำกว่าผู้ชายและเกิดโรคเก๊าท์น้อยกว่าผู้ชาย แต่ในวัยหมดประจำเดือนกรดยูริกจะสูงขึ้นเท่าผู้ชาย ทำให้เกิดโรคเก๊าท์สูงขึ้น แต่ไม่ได้ทำให้เกิดโรคไตวายมากขึ้น