ข้าราชการครูแต่งดำบุกสภายื่นค้านร่าง พรบ.การศึกษาฉบับใหม่

0
1757

ข้าราชการครูแต่งดำบุกสภายื่นค้านร่าง พรบ.การศึกษาฉบับใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ได้มีกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลกรทางการศึกษาจากทั่วประเทศแต่งชุดดำกว่าหนึ่งพันคน ได้เข้ายื่นหนังสือ ต่อสมาชิกวุฒิสภา เพื่อคัดค้านร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เนื่องจากแนวคิดและทิศทางการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวง อาจส่งผลต่ออนาคตของผู้ปฎิบัติงานทุกระดับ ทำให้มีสภาพที่เปลี่ยนไป ไม่ชัดเจนว่าจะเกิดความก้าวหน้าในทางวิชาชีพจะคงเดิมหรือตกต่ำลงกว่าเดิม ซึ่งอาจส่งผลจ่อการบริหารและการจัดการศึกษาในอนาคต

#AllnewsEpress