ครม.อนุมัติต่อ มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี พร้อมเปิดให้บริการปี 2566นี้

0
2296

มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เดินหน้าต่อ พร้อมเปิดให้บริการปี 2566 ครม. อนุมัติ กรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มแล้ว

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี หลังจากที่ ครม. อนุมัติกรอบวงเงินเพิ่ม 12,032ล้านบาท จากวงเงินที่ต้องใช้ในการเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน17,452 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าว ว่าทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรีเป็นเส้นทางเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมสู่ภาคตะวันตกโดยมีจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากทางหลวงหมายเลข 9 สายกาญจนาภิเษกถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตก ผ่านพื้นที่ อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี ,อำเภอนครชัยศรี, อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม,อำเภอท่ามะกา และไปสิ้นสุดที่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีระยะทางรวม 96.410 กิโลเมตรลักษณะโครงการเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4 ถึง 6 ช่องจราจรมูลค่าโครงการรวม 49,120 ล้านบาทโครงการก่อสร้างงานโยธามีจำนวนทั้งหมด 25 สัญญา อยู่ในระหว่างการก่อสร้างผลงานก่อสร้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 25.08 ช้ากว่าแผน 56.00 %ความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นเพราะผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ทำงานได้เพียง ร้อยละ 31จากพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมดเนื่องจากกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับไม่เพียงพอเมื่อได้รับอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติม กรมทางหลวง จะได้ส่งมอบพื้นที่ข่าวกรมทางหลวงเร่งรัดให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานต่อตามแผนงานและคาดว่าจะแล้วเสร็จทุกสัญญา ในต้นปี 2566งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เป็นเงิน 5,420ล้านบาท ปัจจุบันเบิกจ่ายไปหมดแล้วยังขาดอีก 12,032ล้านบาทรวมเป็นเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด 17,452ล้านบาทวงเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก กรอบวงเงินเดิมที่ได้รับการอนุมัติในปี 2558 ได้จากการประมาณราคาค่าเวนคืนเบื้องต้นโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เป็นหลักต่อมาในปี 2559 ได้มีการเข้าสำรวจพื้นที่จริง ทั้งที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ อย่างละเอียดพบว่ามีจำนวนมากกว่าที่ได้ประมาณการเบื้องต้นประกอบกับมีการพัฒนาพื้นที่ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดโครงการสำคัญตามแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ และบริเวณใกล้เคียงส่งผลทำให้สภาพการใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นจึงได้กำหนดราคาค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสภาพความเป็นจริงโดยได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ทุกประการส่งผลให้วงเงินสูงเพิ่มมากขึ้นเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมกรมทางหลวงจะเร่งจ่ายเงินให้ประชาชนที่ถูกเวนคืนภายในเดือนมีนาคม 2563 ครบทุกราย

อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปอีกว่านอกจากงานโยธาและงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้ว ยังมีการลงทุนงานระบบต่างๆซึ่งจะรวมอยู่ในขอบเขตของสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุน หรือPPP ในส่วนของการดำเนินงาน และบำรุงรักษา (โอแอนด์เอ็ม)เช่นเดียวกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ซึ่งประกอบด้วยด่านเก็บค่าผ่านทางระบบควบคุมและบริหารการจราจรและด่านชั่งน้ำหนักคาดว่าจะเซ็นสัญญา โอแอนด์เอ็มได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563และกระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะเปิดให้บริการตลอดสาย ภายในปี2566 จะทำให้การเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังภาคตะวันตกของประเทศ เป็นไปโดยสะดวกมีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้นและจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการท่องเที่ยวส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง และยั่งยืน สืบไป