คืบหน้าโครงการจ้างแรงงานชลประทาน ยอดทะลุกว่า 82,000 คน

0
7009

กรมชลประทานเดินหน้าจ้างแรงงานเกษตรกรทั่วประเทศ ยอดทะลุกว่า 82,000 คนแล้ว

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโรคระบาดไวรัสโควิด 19ว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามนโยบายการช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ด้วยการดำเนินโครงการจ้างแรงงานในปีงบประมาณ 2563 สำหรับงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอกปรับปรุงงานชลประทาน ก่อสร้างแหล่งน้ำระบบส่งน้ำเพื่อชุมชนแก้มลิง การจัดการคุณภาพน้ำและโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โดยมีแผนจ้างแรงงานในปีงบประมาณ .. 2563 จำนวน4,497.59 ล้านบาท สามารถจ้างแรงงานได้ทั้งสิ้น 88,838 คน นั้น

ผลการจัดจ้างแรงงาน ล่าสุด(24 ก.ค. 63) มีการจ้างแรงงานไปแล้วรวม 82,935 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของแผนฯ จังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานีนวน 4,230 คน จังหวัดเชียงใหม่ นวน 4,005 คน และจังหวัดสกลนคร นวน 3,797 คน ทั้งนี้ ยังสามารถแจ้งแรงงานให้ครบตามเป้าที่กำหนดไว้ได้อีกประมาณ 5,900 คน และจะดำเนินการจ้างแรงงานต่อเนื่องจนกว่าโครงการฯ จะแล้วเสร็จ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกรมชลประทานหมายเลข 1460 ชลประทานบริการประชาชน