งานมหกรรมเปิดตัวกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5

0
26230

มหกรรมเปิดตัวกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5 ร่วมกันท้า 150 วัน 15 ล้านแต้มสุขภาพ


ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ อัฒจันทร์กลาง สวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดตัวกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5 ร่วมกันท้า 150 วัน 15 ล้านแต้มสุขภาพ เริ่มสะสมระยะได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 28 กรกฎาคม 2566


กระทรวงสาธารณสุข มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการส่งเสริมการออกกำลังกายร่วมมือกับ8 หน่วยงานภาคครือข่าย ได้แก่ 1.กรุงเทพมหานร 2.กระทรวงแรงงาน 3.กระทรวงศึกษาธิการ 4.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 7.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 8.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โดยมีแนวทางการขับเคสื่อน 2 รูปแบบ คือ 1.การขับเคลื่อนผ่าน Ground War ได้แก่ ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน สถานประกอบการ และชุมชน2.การขับเคลื่อนผ่าน Air War ได้แก่ Facebook Page และ Line ก้าวท้าใจ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับภาคีเครื่อข่ายภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนก้าวท้าใจSeason 5 สูงสุด 9 ประเภทแข่งขัน ได้แก่ 1. เขตสุขภาพที่มีจำนวนผู้สมัครสูงสุด 13 เขต 2. จังหวัดที่อยู่ในเขตสุขภาพ 1 – 12 (เขตละ 3 จังหวัด ที่เข้าร่วมกิจกรรมสูงสุต 3 ลำดับแรกในเขตสุขภาพนั้น 3. อัตราส่วนสมาชิกต่อประชากรทั้งหมดในจังหวัด 10 ลำดับ 4. กลุ่ม Over all 10 อันดับ ที่มีสมาชิกมากที่สุด 5. กลุ่ม Best of the Best 10 อันดับ ที่มีแต้มสุขภาพ และสมาชิกสูงสุด 6. กลุ่มโรงเรียน 10 ลำดับที่มีแต้มสุขภาพสูงสุด 7. กลุ่มโรงเรียน 10 ลำดับที่มีสมาชิกมากที่สุด 8. จังหวัดที่มีอัตราการเพิ่มของสมาชิกใหม่มากที่สุด 10 อันดับ 9. เขตสุขภาพที่มีอัตราการเพิ่มของสมาชิกใหม่มากที่สุด 10 อันดับ

สำหรับกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 5 ร่วมกันท้า 150 วัน 15 ล้านแต้มสุขภาพ มีเป้าหมายสมาชิกก้าวท้าใจ จำนวน 7,000,000 คน ซึ่งสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมใต้ผ่านแพลตฟอร์ม Line Applicationและ Website โดยภายในแพลตฟอร์มจะมีฟังก์ชันการประเมิน BMI ข้อมูลรอบรู้สุขภาพ การสะสม Levelค่าประสบการณ์ Badges ภารกิจความสำเร็จ การจัดอันตับ Rank การสะสมแต้มสุขภาพแลกของรางวัลการส่งผลการออกกำลังกาย และหลักสูตรอบรม DPAC ในรูปแUU E-Learning พร้อมรับใu Certificateนอกจากนี้ ยังไต้ร่วมมือกับสบายดิจิตอลในการนำ Fit platform มาใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายรูปแบบใหม่ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมก้วท้าใจสามารถสะสมแต้มสุขภาพและนำไปแลกของรางวัลสุดพิเศษได้ทุกต้นเดือน เริ่มสะสมระยะได้แล้ววันนี้ – 28 กรกฎาคม 2566