จุรินทร์ ควง วีรศักดิ์ เปิด Smart โชว์ห่วย บุกช่วยทั่วประเทศปรับตัวรุกเศรษฐกิจฐานราก

0
2302

 หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกยุคใหม่สู่ Smart โชว์ห่วย ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยมีความร่วมมือจากพันธมิตรในการพัฒนาร้านค้าทั้งภาครัฐ เอกชน จำนวนมาก

นายจุรินทร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกรียรติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาร้านค้าปลีกสู่สมาร์ทโชห่วยซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมกันพัฒนาร้านค้าโชห่วยไทยให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและสร้างความเข้มแข็งให้ เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

โดยสมาร์ทโชว์ห่วย คือการปรับรูปแบบร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมสู่รูปแบบใหม่ที่มีความทันสมัยมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ เพื่อให้สามารถนำไป อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค

” ซึ่งเจ้าของร้านต้องปรับแนวคิดในการทำธุรกิจตั้งแต่เบื้องต้นและต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเปิดใจพัฒนาพร้อมรวมกลุ่มและพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและการจัดการธุรกิจ สำหรับกิจกรรมพัฒนาธุรกิจร้านค้าปลีกสู่สมาร์ทโชว์ห่วยในวันนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆและเอกชนรวมไปถึงสถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน สมาคมการค้าส่งการค้าปลีกไทยและผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกภายในระดับท้องถิ่น ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือ” นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า พันธมิตรทั้งหมดซึ่งจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ต่อเศรษฐกิจฐานรากของไทยซึ่งนั่นหมายถึงผลจากการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของร้านค้าปลีกดั้งเดิมของคนไทยให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจสมัยใหม่ได้อย่างมั่งคงในรูปแบบสมาร์ทโชว์ห่วยต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการนี้เป็น 1 ในนโยบายที่นายจุรินทร์มอบเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั้วประเทศ โดยมีนายวีรศักดิ์ ในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแข็งขันตามนโยบายรัฐบาล

 

#AllnewsExpress