ชป.กางแผนบริหารจัดการน้ำเหนือ ช่วยเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง

0
7289

จากอิทธิพลของพายุ”ซินลากู” ส่งผลให้มีฝนตกหนักทางภาคเหนือ ทำให้มีปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำน่าน และไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ เพิ่มมากขึ้น ส่วนปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนสิริกิติ์ที่ไหลลงยังแม่น้ำน่าน ขณะนี้ปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ตามลำดับ ก่อนจะมุ่งหน้าสู่เขื่อนเจ้าพระยา ที่จังหวัดชัยนาท

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้สั่งการให้ สำนักงานชลประทานที่ 10 , 11 และ 12 บริหารจัดการน้ำโดยใช้เขื่อนเจ้าพระยา ทำการทดน้ำบริเวณเหนือเขื่อนให้มีระดับสูงขึ้น เพื่อให้ประตูระบายน้ำมโนรมย์ สามารถรับน้ำส่งเข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งมีความยาวประมาณ 132กิโลเมตร สำหรับส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร โดยมีพื้นที่นาข้าวที่รับน้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ประมาณ 2 ล้านไร่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 8 จังหวัด(ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา) ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาทอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้ คาดว่าปริมาณน้ำเหนือจากทางตอนบนจะใช้เวลาประมาณ 4-5 วัน เดินทางถึงยังเขื่อนเจ้าพระยา นับเป็นการบริหารจัดการน้ำน้ำท่าจากแหล่งน้ำธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร

นึ่ง กรมชลประทาน ขอให้พี่น้องเกษตรกร ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หรือติดต่อสอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือที่ทำการกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตลอดจนอาสาสมัครชลประทานทุกแห่ง