ชป.กำหนดเกณฑ์เฝ้าระวังสถานณ์น้ำลุ่มน้ำชี-มูล กรมชลประทาน กำหนดเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำชี-มูล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการร่วมบริหารจัดการน้ำฤดูฝน 2563

0
6529

 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการประชุมบูรณาการร่วมบริหารจัดการน้ำฤดูฝน 2563  ระหว่างสำนักงานชลประทานที่ 7 และ 8 ได้ข้อสรุปร่วมกันในการกำหนดเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำชี-มูล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมแบบบูรณาการร่วมบริหารจัดการน้ำฤดูฝน 2563 โดยให้ทุกฝ่ายติดตามรายงานพายุที่กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ตลอดเวลา เพื่อนำมาใช้สำหรับวิเคราะห์ปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ รวมถึงติดตามการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนในเขตลุ่มน้ำมูล และลุ่มน้ำชี รวมไปถึงการเฝ้าระวังอาคารชลประทานในลำน้ำด้วย

โดยมีแนวทางปฏิบัติคือ ให้สำนักงานชลประทานที่ 8 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ในการบริหารจัดการน้ำ เขื่อนราษีไศล และเขื่อนหัวนา รวมทั้งประสานงานในการบริหารจัดการน้ำกับทาง สำนักงานชลประทานที่ 7 ที่อยู่ทางตอนล่าง ตลอดจนขอให้ศูนย์อุทกวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ทำการสอบเทียบอาคารตรวจวัดปริมาณน้ำในลำน้ำอย่างต่อเนื่องด้วย

สำหรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำแม่น้ำมูล  ถ้าอยู่ระหว่างปริมาณ 1,2002,000 ลบ.ม./วินาที ที่สถานี M.7 ให้ทางศูนย์อุทกวิทยาฯ ติดตามสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวัง และแจ้งเตือน ผ่านช่องทางไลน์ สำนักงานชลประทานที่ 7 และ สำนักงานชลประทานที่ 8  ส่วนการบริหารจัดการน้ำถ้าเกิน  2,000 ลบ.ม./วินาที ที่สถานี M.7 ให้มีการเปิดศูนย์ส่วนหน้ากรมชลประทาน และให้มีการประชุมเวลา 07.00 น.. ของทุกวัน  จนสิ้นสุดสถานการณ์น้ำเข้าสู่สภาวะปกติ

Facebook Comments