ชลประทานฯจัดสรรน้ำต้นทุนที่มีจำกัด หวังบรรเทาความเดือนร้อนประชาชนตามศักยภาพ

0
2121

กรมชลประทาน เข้มบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่จำกัดตลอดฤดูแล้งนี้ เพื่อให้พื้นที่ในเขตชลประทาน  ไม่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานวางแผนช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึง สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน(6 พ.ย. 62) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 50,403 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 66 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาน้ำใช้การได้ 26,477 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 51ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 12,028 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 48 ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน 5,332 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน

สำหรับแผนการจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้งปี2562/2563 (ระหว่าง 1 .. 62 30 เม.. 63) เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำในเขตชลประทาน มีปริมาณน้ำจัดสรรจากอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 17,620 ล้าน ลบ.ม.(น้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 7,000 ล้าน ลบ.ม.) เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก มีปริมาณน้ำจัดสรรรวมทั้งสิ้น 4,000 ล้าน ลบ.ม.(น้อยกว่าปีที่แล้ว 3,700 ล้าน ลบ.ม.) ด้านผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งทั้งประเทศปัจจุบัน (6 พ.ย. 62) มีการระบายน้ำตามแผนฯ ไปแล้วจำนวน 552 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 3 ของแผนจัดสรรน้ำฯ เฉพาะในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำตามแผนฯไปแล้วประมาณ 137 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 3 ของแผนจัดสรรน้ำฯ

ในส่วนการควบคุมค่าความเค็มทั้งในแม่น้ำเจ้าพระยา, แม่น้ำท่าจีน-แม่กลอง และแม่น้ำบางปะกง-ปราจีนบุรี  สามารถควบคุมค่าความเค็มให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 0.25, 0.75 และ 1 กรัมต่อลิตร ตามลำดับ การประปาส่วนภูมิภาค กลุ่มเกษตรกร และทุกภาคส่วน ยังสามารถใช้น้ำจากแม่น้ำดังกล่าวได้ตามปกติ

ส่วนการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งปี 62/63 กรมชลประทาน ได้วางแนวทางและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง โดยจะใช้ระบบชลประทานในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ และรถยนต์บรรทุกน้ำ โดยจะกระจายอยู่ตามสำนักงานชลประทานและพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งได้อย่างทันท่วงที สำหรับประชาชนที่ประสบกับปัญหาภัยแล้งหรือขาดแคลนน้ำ สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากโครงการชลประทานในพื้นที่ของท่านได้ตลอดเวลา หรือโทร.สายด่วน กรมชลประทาน 1460 ได้ในวันและเวลาราชการ

 

#AllnewsExpress