ชป.ชี้แจงกรณีการแต่งตั้งรองอธิบดีฯ และการสร้างบ้านพักในที่หลวง

0
13238

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวว่า มีการวิ่งเต้นในการแต่งตั้งรองอธิบดีกรมชลประทาน อีกทั้งยังมีการนำที่หลวงไปก่อสร้างบ้านพักรับรองโดยไม่ใช้งบประมาณของราชการ นั้น

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ขณะนี้กรมชลประทาน ยังไม่มีการเปิดรับสมัครรองอธิบดีกรมชลประทานทั้ง 2 ตำแหน่งแต่อย่างใด  และในส่วนของกรณีการก่อสร้างบ้านพักรับรองในที่ของหลวง โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ นั้น ขณะนี้  ได้สั่งการให้เลขานุการกรม และผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อรายงานต่ออธิบดีกรมชลประทานต่อไป