ชป.ชี้แจงกรณีฝายก่อคา จ.ลำพูน พังเสียหายจากอุทกภัยปี 47

0
6491

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่า ฝายทดน้ำกอค่า บ้านสบสะป้วด หมู่ที่ 14     ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน กั้นลำน้ำแม่สะป้วด ของกรมชลประทาน ถูกน้ำป่าซัดพังเมื่อปี 47 จนถึงขณะนี้ยังไม่มีวี่แววหน่วยงานใดมาซ่อมแซม นั้น  

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นว่า ฝายก่อคาพร้อมระบบส่งน้ำ    (ชื่อเดิมฝายแม่สะป๊วด) ตั้งอยูที่ตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ก่อสร้างเมื่อปี 2534 และถ่ายโอนให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา มื่อวันที่ 21 เมษายน 2546 จนถึงปัจจุบัน ลักษณะายมีขนาดสูง 1.75 เมตร กว้าง 17.00 เมตร สร้างกั้นลำน้ำแม่สะปวด ซึ่งเป็นลำน้ำสายย่อยของลำน้ำสาขาน้ำแม่ทา มีพื้นที่รับประโยชน์ 700 ไร ระบบส่งน้ำฝั่งขวา ความยาวประมาณ 1,800 เมตร ช่วงแรกเป็นท่อซีเมนต์ใยหิน(AC)ขนาด 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 1,000 เมตร ส่วนที่เหลือเป็นคลองดินประมาณ 800 เมตร จากเหตุการณ์อุทกภัยในลำน้ำแม่สะปวด เมื่อปี 2561 ประกอบกับมีอายุการใช้งานมานาน ส่งผลให้ฝายดังกล่าวชำรุดเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง

ทั้งนี้ เนื่องจากกรมชลประทานได้ถ่ายโอนภารกิจฝายทดน้ำกอค่า ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   รับไปบำรุงดูแลรักษาแล้ว โครงการชลประทานลำพูน จะได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางในการดำเนินการซ่อมแซมต่อไป