ชป.ชี้แจงกรณีเข้าใจคลาดเคลื่อน เหตุเปิดประตูน้ำคลองท่าหลวง

0
10138

จากกรณีผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณประตูน้ำคลองท่าหลวงรั่วซึม ทำให้มวลน้ำไหลลงสู่แม่น้ำน่านโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ ทำให้กษตรกร หมู่ที่ 5, 6, 7, 8 และ 9 ตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตได้รับผลกระทบ เนื่องจากน้ำในลำคลองท่าหลวงมีปริมาณจำกัดและเป็นแหล่งน้ำหลักของเกษตรกรในพื้นที่ นั้น

นายอำนาจ  อินทร์วงศ์แก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า โครงการชลประทานพิจิตร ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมชี้แจงกับกลุ่มเกษตรกรแล้ว เนื่องจากเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ส่วนสาเหตุที่เปิดประตูน้ำคลองท่าหลวง เพราะมีขอนไม้ขวางบริเวณประตูน้ำ

ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการแก้ไขร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ และอาสาสมัครชลประทานเรียบร้อยแล้ว พร้อมปิดประตูน้ำคลองท่าหลวง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ โดยกลุ่มผู้ใช้น้ำจะเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบต่อไป