ชป. ชุมพร ขนน้ำช่วยชาวบ้าน สู้ภัยแล้งจนผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยดี

0
30973

นายนพพล มีวิเศษ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานชุมพร เปิดเผยว่า นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้สั่งการให้นำรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนและประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ ดำเนินการขุดลอกตะกอนและกำจัดผักตบชวา-วัชพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ ส่งผลให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ คลี่คลายดีขึ้น เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยลำดับแล้วในหลายพื้นที่

สำหรับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย
1. รถบรรทุกน้ำ ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.2566 จนถึงปัจจุบัน รวม 109 เที่ยว คิดเป็นปริมาณน้ำ 954,000 ลิตร ดังนี้
– ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก รวมปริมาณน้ำ 252,000 ลิตร
– ต.เขาค่าย อ.สวี รวมปริมาณน้ำ 288,000 ลิตร
– ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ รวมปริมาณน้ำ 120,000 ลิตร
– ต.ชุมโค อ.ปะทิว รวมปริมาณน้ำ 30,000 ลิตร
– ต.สวนแตง อ.ละแม รวมปริมาณน้ำ 240,000 ลิตร

2. รถแบ็คโฮ (บูมสั้น) รวม 6 คัน ดังนี้
2.1 คลองสวีหนุ่ม ม.4 ต.เขาค่าย อ.สวี จำนวน 1 คัน
สะสม (ตั้งแต่ 31 พ.ค.66 ถึง 1 มิ.ย.66) รวม 120 ลบ.ม.
2.2 คลองหินดำ ม.12 ต.เขาค่าย อ.สวี จำนวน 1 คัน
สะสม (ตั้งแต่ 1 มิ.ย.66 ถึง 6 มิ.ย.66) รวม 750 ลบ.ม.
2.3 คลองดินแดง ม.5 ต.เขาค่าย อ.สวี จำนวน 1 คัน จำนวน 100 ลบ.ม.
สะสม (ตั้งแต่ 31 พ.ค.66 ถึง 8 มิ.ย.66) รวม 900 ลบ.ม.
2.4 ห้วยขุนไกร ม.8 ต.เขาค่าย อ.สวี จำนวน 1 คัน จำนวน 100 ลบ.ม.
สะสม (ตั้งแต่ 7 มิ.ย.66 ถึง 9 มิ.ย.66) รวม 300 ลบ.ม.
2.5 สระเก็บน้ำประปา ม.10 ต.นาสัก อ.สวี จำนวน 1 คัน จำนวน 50 ลบ.ม.
สะสม (ตั้งแต่ 1 มิย.66 ถึง 13 มิ.ย.66) รวม 1,100 ลบ.ม.
2.6 คลองดินแดง ม.6 ต.เขาค่าย อ.สวี จำนวน 1 คัน จำนวน 50 ลบ.ม.
สะสม (ตั้งแต่ 12 มิ.ย.66 ถึง 14 มิ.ย.66) รวม 200 ลบ.ม.

3. รถแบ็คโฮ (บูมยาว) รวม 12 คัน
ดำเนินการขุดลอกตะกอน ดังนี้
3.1 คลองหินดำ ม.12 ต.เขาค่าย อ.สวี จำนวน 1 คัน
สะสม (ตั้งแต่ 3 มิ.ย.66 ถึง 6 มิ.ย.66) รวม400 ลบ.ม.
3.2 สระเก็บน้ำ ม.1 ต.เขาค่าย อ.สวี จำนวน 1 คัน จำนวน 50 ลบ.ม.
สะสม (ตั้งแต่ 7 มิย.66 ถึง 13 มิ.ย.66) รวม 250 ลบ.ม.
3.3 สระเก็บน้ำประปา ม.10 ต.นาสัก อ.สวี จำนวน 2 คัน จำนวน 50 ลบ.ม.
สะสม (ตั้งแต่ 2 มิย.66 ถึง 13 มิ.ย.66) รวม 1,300 ลบ.ม.
3.4 ฝายพัฒนา ม.5 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จำนวน 1 คัน จำนวน 50 ลบ.ม.
สะสม (ตั้งแต่ 5 มิ.ย.66 ถึง 12 มิ.ย.66) รวม 650 ลบ.ม.
3.5 คลองสวีหนุ่ม ม.2 ต.เขาค่าย อ.สวี จำนวน 1 คัน จำนวน 50 ลบ.ม.
สะสม (ตั้งแต่ 13 มิ.ย.66 ถึง 14 มิ.ย.66) รวม 650 ลบ.ม.
3.6 คลองสวี ม.18 ต.เขาทะลุ อ.สวี จำนวน 1 คัน จำนวน 100 ลบ.ม.
สะสม (ตั้งแต่ 14 มิ.ย.66 ถึง 16 มิ.ย.66) รวม 200 ลบ.ม.
3.7 คลองห้วยชะนี ม.3 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จำนวน 1 คัน จำนวน 100 ลบ.ม.
สะสม (ตั้งแต่ 14 มิ.ย.66 ถึง 16 มิ.ย.66) รวม 200 ลบ.ม.
3.8 คลองบ้านเขาหลัก ม.5 ต.เขาค่าย อ.สวี จำนวน 1 คัน จำนวน 100 ลบ.ม.
สะสม (ตั้งแต่ 15 มิ.ย.66 ถึง 16 มิ.ย.2566) รวม 200 ลบ.ม.
ดำเนินการกำจัดวัชพืช ดังนี้
3.9 กำจัดวัชพืช คลองสง ม.13 ต.ละแม อ.ละแม จำนวน 1 คัน จำนวน 100 ตัน
สะสม (ตั้งแต่ 13 มิ.ย.66 ถึง 16 มิ.ย.66) รวม 300 ตัน
3.10 กำจัดวัชพืช แก้มลิงหนองใหญ่ ม.12 ต.บางลึก อ.เมือง จำนวน 2 ลำ จำนวน 20 ตัน
สะสม (ตั้งแต่ 13 มิ.ย.2566 ถึงปัจจุบัน) รวม 80 ตัน

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมกับเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอไม่ขาดแคลน หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำ สามารถติดตามสอบถามได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460