ชป.ช่วยชาวใต้ ระดมเครื่องจักร เครื่องมือเร่งระบายน้ำลงทะเลอย่างต่อเนื่อง

0
11574

กรมชลประทาน เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิด หลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่ชุมชน และพื้นที่เกษตร ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยให้วางมาตราการเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสั่งการให้กรมชลประทานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาอุทกภัยปัจจุบันมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา กรมชลประทาน ได้สนับสนุนเครื่องจักร เครื่องมือ ประกอบด้วย เครื่องสูบน้ำรวม 24 เครื่อง เครื่องผลักดันน้ำรวม 16 เครื่อง เครื่องสูบน้ำ Hydro Flow 7 เครื่อง และ เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า รวม 20 เครื่อง นำไปติดตั้งยังจุดเสี่ยงต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในมากที่สุด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ทั้งนี้ สั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกับบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆารรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามข่าวสารจากทางราชการเท่านั้น หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทรสายด่วยกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา