ชป.ตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือการประปาธัญบุรี หลังประสบปัญหาน้ำดิบลดลง

0
11739

กรมชลประทาน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำลงคลอง 13 หลังปริมาณน้ำในคลองลดลง ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พร้อมย้ำทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด ลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำ

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากปัญหาปริมาณน้ำในคลอง 13 บริเวณอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีปริมาณน้ำลดลง ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นั้น ในเบื้องต้น กรมชลประทาน โดยสำนักเครื่องจักรกล ได้เข้าไปติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า ขนาด 3 ลบ.ม.ต่อวินาที จำนวน 2 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำพระธรรมราชา ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี เพื่อสูบผันน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ลงสู่คลอง 13  เป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา รวมทั้งพืชสวนและไม้ยืนต้นในเขตพื้นที่อำเภอธัญบุรี และอำเภอหนองเสือ

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และไม้ยืนต้น เท่านั้น เนื่องจากฤดูแล้งปีนี้ปริมาณน้ำต้นทุนใน 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์น้อย จึงต้องขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนร่วมใจกันประหยัดน้ำ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดช่วงฤดูแล้งนี้ไปจนถึงต้นฤดูฝนหน้า ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โครงการชลประทาน ใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา