ชป.บริหารจัดการน้ำฤดูแล้งตามแผน ยืนยันน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดแล้งนี้

0
12953

กรมชลประทาน บริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี63/64 เป็นไปตามแผน ยืนยันน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอไปจนสิ้นฤดูแล้งนี้ พร้อมวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำหลากต่อไป

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ปัจจุบัน (22 มี.ค. 64) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 39,197 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 15,268 ล้าน ลบ.ม. จนถึงขณะนี้ทั้งประเทศมีการใช้น้ำไปแล้ว 13,030 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69ของแผนฯ เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 9,629ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯรวมกัน ปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 2,933 ล้าน ลบ.ม. มีการใช้น้ำไปแล้ว 3,827 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 77 ของแผนฯ ส่วนพื้นที่หน่วงน้ำทุ่งบางระกำ ปัจจุบันได้เริ่มกระจายน้ำเข้าระบบ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำเพาะปลูกข้าวนาปีพร้อมกันในเดือนเมษายน 2564 แล้ว ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งปี63/64 เป็นไปตามแผน มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคจนสิ้นฤดูแล้ง และมีน้ำสำรองไว้ใช้ช่วงต้นฤดูฝนอีกประมาณ 8,000 ล้าน ลบ.ม.

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในปีนี้(2564) ฝนจะมาเร็วกว่าปีที่แล้ว และจะมีปริมาณฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ย 30 ปี จึงได้กำชับให้ทุกโครงการชลประทาน เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำหลาก บริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งวางแผนบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากพายุ ฝนฟ้าคะนอง และตรวจสอบอาคารชลประทานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมให้คำแนะนำส่วนท้องถิ่นในการดูแลอาคารชลประทานขนาดเล็ก ให้พร้อมรับสถานการณ์น้ำหลาก ตลอดจนกำหนดเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยง เพื่อร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแจ้งเตือนประชาชนและเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ เข้าไปประจำพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันที โดยเน้นย้ำให้ทุกโครงการชลประทานเร่งกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมทั้งเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิง ให้แล้วเสร็จ ตามข้อสั่งการของ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และเป็นไปตามนโยบายของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์