ชป.พัฒนาแหล่งเก็บน้ำตะวันออก จัดอ่างฯ ประแสร์เป็นธนาคารน้ำ กระจายให้ 3 จังหวัดเศรษฐกิจ

0
2556

กรมชลประทานเผยอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง รับหน้าที่ธนาคารน้ำ กระจายน้ำเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งน้ำภาคตะวันออก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เสริมความแข็งแกร่งมั่นคงด้านน้ำอีก 10 ปีข้างหน้าให้ภาคเกษตร ท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และระเบียงเศรษฐกิจภคตะวันออก

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้เดินหน้าหาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างต่อเนื่องล่าสุดคือการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง จากเดิม 248 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เป็น 295 ล้านลบ.ม.ในปัจจุบัน ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำประแสร์  ได้ทำหน้าที่เสมือนเป็นธนาคารน้ำหรือศูนย์กลางกระจายแจกจ่ายน้ำไปให้พื้นที่ ๆ มีน้ำน้อย โดยสามารถสูบน้ำจากลุ่มน้ำข้างเคียง เช่น ลุ่มน้ำคลองวังโตนดมาเก็บเพื่อรอผันไปให้กับอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ และอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ซึ่งจะส่งน้ำต่อไปยังจังหวัดชลบุรีได้

“อ่างฯ ประแสร์ มีที่ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างลุ่มน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี กับลุ่มน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ในด้านของลุ่มน้ำคลองวังโตนด กรมชลประทานกำลังดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ 4แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองประแกด ดำเนินการแล้วเสร็จ อ่างเก็บน้ำคลองพะวาใหญ่ อ่างเก็บน้ำคลองหางแมว และอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

เมื่อแล้วเสร็จทั้ง 4 อ่างฯ กรมชลประทานจะสามารถผันน้ำจากลุ่มน้ำคลองวังโตนดมายังอ่างฯ ประแสร์ได้ปีละกว่า 100 ล้านลบ.ม. สูบกลับไปเติมให้อ่างฯคลองใหญ่ และหนองปลาไหล ดังที่เรียนข้างต้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และพื้นที่สวนผลไม้ใน จ.ระยอง ราว 1.75 แสนไร่ แล้ว ยังเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองที่สำคัญสำหรับการอุตสาหกรรมในเขต จ.ระยอง และ จ.ชลบุรี ช่วยส่งน้ำเพื่อป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม และช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ จ.ระยองด้วย” นายประพิศกล่าว

รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวต่อว่า นอกจากนี้กรมชลประทานยังมีแผนดำเนินโครงการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์หนองค้อ-บางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำใช้การให้แก่อ่างเก็บน้ำบางพระ อีกปีละ 70 ล้านลบ.ม. และเพื่อสนับสนุนให้อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดชลบุรี เนืองจากชลบุรีจะเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งแรงงานอุตสาหกรรมระดับคุณภาพ (Nano Technology) ในอนาคต

อ่าง ฯ ประแสร์ เป็นหนึ่งในโครงข่ายน้ำภาคตะวันออกที่ได้มีการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้วางแผนเพื่อจะให้มีปริมาณน้ำในระบบโครงข่ายเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 354 ล้านลบ.ม. ภายในปี 2569 และการบริหารจัดการน้ำมวลน้ำจำนวนนี้จะช่วยป้องกันน้ำท่วมเมืองระยอง พื้นที่อุตสาหกรรม อ.พนัสนิคม อ.พานทอง จังหวัดชลบุรี และเพื่อให้น้ำที่เราหาได้มีความสมดุลย์รองรับความต้องการใช้น้ำของภาคประชาชน เพียงพอต่อการพัฒนาภาคเกษตร ภาคการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศต่อไป” รองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวสรุป

​​​