ชป.มอบกระสอบทรายให้ชาวอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เตรียมรับมืออุทกภัยในลุ่มน้ำยัง

0
6925

โครงการชลประทานในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 6 ทั้ง 5 จังหวัด เร่งบรรจุกระสอบทราย นำส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำหลากในลุ่มน้ำยัง ทำให้ชาวบ้านอุ่นใจ “ชลประทานอยู่เคียงข้างตั้งแต่อุทกภัยยังไม่เกิด”

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สำนักงานชลประทานที่ 6 เฝ้าระวัง พื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยซ้ำซากในลุ่มน้ำยัง โดยมีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการน้ำของอ่าง ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ การตั้งศูนย์เฉพาะกิจบูรณาการป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ำยัง กำหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ และได้จัดสรรทรัพยากร เครื่องจักรเครื่องมือเข้าประจำในพื้นที่ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ถึงแม้ว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยัง จะอยู่ในสภาวะปกติ ปริมาณน้ำยังอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ต่ำกว่าตลิ่งเฉลี่ยประมาณ 2-6 เมตร

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าวว่า โครงการชลประทานในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด) จำนวน 12 โครงการ ได้ร่วมกันสนับสนุนกระสอบทรายโครงการละ 1,000 กระสอบ รวมทั้งสิ้น 12,000 กระสอบ เพื่อนำไปเตรียมความพร้อมหากเกิดอุทกภัยในลุ่มน้ำยัง ซึ่งขณะนี้ได้เริ่ม ขนย้ายเข้าไปไว้ให้ประชาชนอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว รวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และกำลังคน ที่พร้อมจะเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดอุทกภัย


ด้าน นางสุวรรณรี วิสัยเกตุ ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่างาม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ชาวบ้านท่างามรู้สึกอุ่นใจมาก ที่กรมชลประทานได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือปัญหาน้ำท่วม ถึงแม้ว่าขณะนี้ยังไม่ได้เกิดน้ำท่วมแต่ชาวบ้านก็ตื่นตัวและมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพราะมีเจ้าหน้าที่ชลประทานได้เข้ามาแจ้งเตือนสถานการณ์ และมีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาประจำอยู่ในพื้นที่ ชาวบ้านต้องขอขอบคุณสำนักงานชลประทานที่ 6 ที่ได้นำกระสอบทรายเข้ามาประจำไว้ในหมู่บ้านก่อนที่น้ำจะมา เพราะถ้าหากน้ำหลากมาแล้วค่อยนำกระสอยทรายเข้ามาชาวบ้านจะไม่สามารถนำกระสอบทรายมาใช้ป้องกันน้ำท่วมได้เลย “ต้องขอขอบคุณกรมชลประทานที่อยู่เคียงข้างตั้งแต่อุทกภัยยังไม่เกิด”