ชป.มั่นใจแผ่นดินไหวในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไม่กระทบต่อเขื่อนของกรมชลประทาน

0
7936

กรมชลประทาน เร่งตรวจสอบพร้อมยืนยันเขื่อนปลอดภัยดีหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว บริเวณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่


ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังได้รับการรายงานจาก นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 14.02 น. วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 3.2 ที่ความลึก
1 กิโลเมตร นั้น
.

กรมชลประทานได้ทำการตรวจสอบข้อมูลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหว ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย พบความเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 0.0002991 g ซึ่งความเร่งสูงสุดที่ใช้ในการออกแบบเขื่อนเพื่อรองรับแผ่นดินไหวมีค่า 0.2 g นอกจากนี้ยังได้ทำการตรวจสอบเขื่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่, อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน

อย่างไรก็ตาม กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเขื่อนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนของกรมชลประทาน