ชป. มั่นใจ คลองส่งน้ำเขื่อนยโสธรก่อสร้างตามมาตรฐาน

0
37211

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีเพจร้องทุกข์ ร้องเรียนการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็ก U-Shape ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ บ้านกุดพันเขียว ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง พบว่ายังไม่ได้มาตรฐานและชำรุด นั้น

นายสุรพงศ์ เจริญการยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 15 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการก่อสร้างดังกล่าว พบว่างานปรับปรุงคลองส่งน้ำ MC-2L เขื่อนยโสธร P5 (สาย 01A,03,05)  ตำบลหัวเมือง  อำเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร เป็นงานก่อสร้างคลองส่งน้ำประเภทรางคอนกรีตเสริมเหล็ก U-Shape โดยดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2566 เพื่อกระจายน้ำให้ชาวบ้านไว้ใช้ในการทำเกษตรกรรม ซึ่งลักษณะการก่อสร้างรางคอนกรีตเสริมเหล็ก U-Shape เป็นการหล่อภายนอกและยกนำมาติดตั้ง โดยมีอุปกรณ์แผ่นเหล็กยึดราง ในส่วนของคูสายจุดที่มีการทักท้วง คือ คูส่งน้ำสาย 01A และ 05 คลองส่งน้ำสาย 2L-MC.

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งตามแผนงานจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2566 โดยปัจจุบันผู้ควบคุมงานได้ดำเนินงานก่อสร้าง พร้อมติดตั้งงานอาคารประกอบตามมาตรฐานและรูปแบบที่กรมชลประทานกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนได้ทดสอบระบบส่งน้ำเข้าในแปลงเกษตรเพื่อให้เกษตรกรผู้รับประโยชน์ได้เกิดความมั่นใจ ทั้งนี้กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าในการดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าวได้มีการดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำ