ชป. ยืนยันแผ่นดินไหวจังหวัดกาญจนบุรี ไม่กระทบเขื่อนในพื้นที่ภาคตะวันตก

0
15651

กรมชลประทาน เร่งตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อนในพื้นที่ภาคตะวันตก หลังเกิดแผ่นดินไหวที่  อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ยืนยันเขื่อนในความดูแลของกรมชลประทานไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผย ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวบริเวณพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อเวลา 22.18 น. ของวานนี้ (21 ก.ค. 64) วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 3.7 ที่ความลึก 2.0 กิโลเมตร นั้น กรมชลประทาน โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ได้ตรวจสอบค่าความเร่งสูงสุดที่สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี พบว่าค่าความเร่งสูงสุดของพื้นดินที่เกิดขึ้นมีค่า 0.0008 g (ค่าความเร่งสูงสุดที่กรมชลประทานได้ออกแบบไว้ สามารถรองรับแผ่นดินไหวมีค่าไม่น้อยกว่า 0.2 g) พร้อมกับตรวจสอบเขื่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ เขื่อนทับเสลา อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ และอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ออกแบบเขื่อนทุกแห่ง ให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไว้ด้วยค่าที่สูงสุดของความเสี่ยงในพื้นที่ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา